Při cestách letadlem nelze může dojít ke zrušení či zpoždění letu, ztrátě či poškození zavazadel nebo k jiným situacím, za které můžete požadovat náhradu nákladů. Jedná se o následující případy:

 

Nárok na finanční kompenzaci

Nevzniká, když se jedná o let

  • v rámci EU, s leteckou společnosti z EU nebo jiné země
  • s příletem v EU a odletem mimo EU s leteckou společností z EU
  • s odletem v EU a příletem mimo EU s leteckou společností z EU nebo jiné země

Pro účely kompenzací se let tam a zpět považují za dva oddělené lety, i když byly rezervovány najednou.

 

Vis major jako obecná výjimka

Nárok na finanční náhradu nevznikne ani v případě, že je let zrušen nebo opožděn kvůli mimořádným okolnostem, kterým dopravce nemohl zabránit ani přes veškerá přiměřená opatření. Těmito okolnostmi jsou špatné počasí, stávka, terorismus, válečný konflikt, politické nepokoje aj. V  těchto případech vzniká pouze právo na občerstvení, nocleh či bezplatný telefonát či e-mail.

 

Odepření nástupu na palubu letadla

Dopravce vám může odepřít nástup na palubu například z bezpečnostních či zdravotních důvodů, pokud nemáte cestovní doklady nebo dokumenty pro své domácí zvíře apd. Pokud je zřejmé vaše zavinění, na náhradu nárok nemáte.

Přístup do letadla může být odepřen také z provozních důvodů nebo proto, že dopravce prodal víc letenek, než odpovídá kapacitě letadla. Pak máte nárok na

  • finanční náhradu
  • právo si vybrat mezi proplacením výdajů, přesměrováním nebo změnou rezervace

 

Zrušený let

Zruší-li dopravce let, máte:

  • nárok na proplacení výdajů, přesměrování nebo návrat a také
  • právo na asistenci

Pokud by vás dopravce informoval o zrušení méně než 14 dnů dopředu, vzniká vám právo i na finanční náhradu. V případě, že vám ale během týdne až dvou předem nabídl alternativní let, nárok na odškodnění nevzniká. To samé platí, když dostanete v týdnu před odletem od dopravce nabídku alternativního letu.

 

Zpožděný let

Při zpoždění odletu máte právo na:

  • asistenci
  • proplacení výdajů a zpáteční let

Obojí v závislosti na délce zpoždění a na vzdálenosti letu. Je-li zpoždění delší než 5 hodin, můžete vrátit letenku. Když kvůli zpoždění přiletíte do cílové destinace se zpožděním delším než 3 hodiny, máte nárok také na finanční náhradu, pokud ovšem zpoždění nezpůsobily mimořádné okolnosti.

 

Ztráta, poškození nebo zpoždění zavazadla

Pokud dopravce ztratil, poškodil nebo zpozdil vaše odbavené zavazadlo, máte nárok na náhradu do výše cca 1220 eur. O náhradu musíte požádat písemně do 7 dnů, nebo do 21 dnů ode dne, kdy vám bylo zavazadlo vráceno v případě, že bylo „pouze“ zpožděno.