Znáte záludnosti stavebního spoření?

Stavební spoření je jednou z nejoblíbenějších forem ukládání úspor, zejména pro bonus v podobě státního příspěvku. Jako ovšem i jiné produkty, tak i stavební spoření má některé nevýhody, které byste měli vzít v úvahu.

Vázací doba 6 let

Během této doby lze stavební spoření vypovědět jedině za cenu sankcí a ztráty státní podpory.

Tři měsíce čekání na výplatu

Po vypovězení stavebního spoření budete na výplatu naspořené částky čekat 3 měsíce. Navíc se výpovědní doba počítá od prvního dne měsíce, který následuje po doručení výpovědi.

Vstupní poplatek

Téměř vždy platíte vstupní poplatek ve výši 1% z cílové částky. Ten zpravidla tvoří vstupní náklady stavební spořitelny včetně výplaty provize poradci.

Úroková sazba jen na 6 let

U starých smluv byla úroková sazba pevná, u nových platí jen 6 let. Stavební spořitelny zpravidla uvádějí platnost úrokové sazby na 72 měsíců, nebo na dobu přidělení cílové částky, což může být i více než 6 let. Tím se stavebky chrání, aby lidé po dokončení spoření buď odešli, nebo si vzali úvěr, co je hlavní smysl stavebního spoření.

Přespořit“ nelze

Dříve stavební spořitelny zkoušely vypovídat smlouvy z důvodů, například že klient „přespořil“, přestože bylo v podmínkách uvedeno, že to nemohou dělat. Dnes již tuto možnost v podmínkách mají.

Překlenovací úvěr předem těžko splatíte

Předčasné splacení překlenovacího úvěru je možné jen za vyjmenovaných závažných životních situací, jako je rozvod, prodej nemovitosti a úmrtí. Pokud to některé stavební spořitelny umožní i v jiných případech, pak jen za cenu tučného poplatku.

Inzerovanou efektivní úrokovou sazbu berte s rezervou

Přestože je úroková sazba u stavebka obecně vyšší než běžně dosažitelná sazba na trhu, spořitelny občas „zapomenou“ do promítnout i vstupní poplatek, poplatky za vedení účtu apd. Naopak do zhodnocení přičtou státní příspěvky.

Za všechno se platí

Pokud vám nevyhovuje zvolený tarif, nebo požadujete písemné informace či provedení změny ve smlouvě, vždy musíte počítat s poplatkem nebo srážkou z úroků, která může být i polovina z připsaných úroků. Za písemné vyčíslení předčasného splacení zaplatíte i 1500 Kč a změna účelu, výměna, doplnění či změna zástavy stojí minimálně 2 tisíce korun.