Podle nového zákona, který prošel sněmovnou a čeká již jen na schválení v Senátu a podpis prezidenta republiky, dojde ke zvýšení rodičovského příspěvku, přídavků na děti, daňové slevy na první dítě a ke zvýšení odměny trvalým pěstounům. Všechna tato opatření jsou v souladu se sociální politikou vlády a jistě potěší rodiny s dětmi.

 

Rodičovský příspěvek vyčerpáte rychleji

Polepší si hlavně lidé s vyššími příjmy, kteří budou moci dávku vyčerpat rychleji. Současná maximální měsíční výše rodičovského příspěvku  je 11.500 Kč, celkově lze vyčerpat 220 tisíc Kč. Podle nových pravidel bude možné vybrat celou sumu již během šesti měsíců. Strop měsíční dávky stoupne, zůstane ale provázaný s dřívější výší příjmů.

Horní hranicí měsíčního rodičovského příspěvku nyní bude peněžitá pomoc v mateřství, na kterou měl rodič nárok (pro r. 2017 dělá maximální hodnota této pomoci 34.470 korun).

Měsíční výše rodičovského příspěvku nebude smět přesáhnout 70% hrubého měsíčního výdělku. Tedy například: kdo vydělával 30 tisíc hrubého, bude moci celkových 220 tisíc Kč vybrat nejrychleji během deseti měsíců.

 

Radost budou mít také rodiče, kterým se narodí dvojčata nebo vícerčata. Měli by dostávat vyšší rodičovský příspěvek. Místo dnešních 220 tisíc budou smět vyčerpat celkem 330 tisíc korun.

Naopak „profesionální“ pěstouni možnost čerpat rodičovský příspěvek na svěřené dítě po účinnosti nového zákona ztratí.

Pro rodiče předškoláků bude nadále platit, že pokud nebudou chtít přijít o rodičovský příspěvek, nesmí dítě do dvou let posílat do školky nebo jeslí na víc než 46 hodin měsíčně.

 

Vyšší daňová sleva na první dítě

Měla by poskočit o 150 Kč měsíčně, tedy na celkových 15.204 Kč ročně. V minulých letech se zvyšovaly vždy pouze úlevy na druhé a další děti.

 

Vyšší přídavky na děti

Rozšíří se okruh rodin, které na dávku dosáhnou. Nově by na přídavek měly mít nárok rodiny s příjmy do 2,7 násobku životního minima, namísto dnešního 2,4 násobku. V rodinách, kde alespoň jeden rodič pracuje nebo má příjem alespoň na úrovni životního minima, se má navíc přídavek zvýšit o tři stovky.

 

Zvýšení odměn pěstounů

Jedná se o trvalé pěstouny, nikoliv o přechodné neboli profesionální pěstouny. Nově by měli dostávat měsíčně:

12 000 Kč při péči o 1 dítě

18 000 Kč při péči o 2 děti

30 000 Kč při péči o 3 a více dětí

30 000 Kč při péči aspoň o 1 dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV.