Šetřit za energie nemusí být vždy podmíněno jen nákladným investováním. Mnohdy stačí jen zdánlivé maličkosti, na které když se zaměříte, budete překvapeni dosaženým efektem.

Kde vznikají ztráty

Z každého domu uniká teplo jednak vyzařováním kvůli nedokonalé izolaci vnějšího pláště stavby, a jednak prouděním vzduchu unikajícího netěsnostmi. Nejhorší je to v případě výrazného poklesu venkovní teploty, kdy je interiér vystaven „tlaku“ na únik teplejšího vzduchu. Proto hraje v oblasti úspor zásadní roli vzduchotěsnost stavby. Přitom platí, že i nejlepší tepelně-izolační systém může být nefunkční, pokud z domu netěsnostmi uniká ohřátý vzduch.

Kritickými body jsou zejména okna a dveře, především jejich osazení a dále větrací a komínový systém. Zejména prostor mezi rámem okna a stěnou, nebo mezi zárubněmi dveří a zdí je třeba pečlivě utěsnit. Vhodný je akrylátový tmel nebo kvalitní samolepící hliníková páska. Netěsnosti se mohou objevit i mezi rámem a mechanickou částí, tedy křídlem okna. Zvláště starší okna vykazují výrazné netěsnosti, které lze jednoduše a poměrně levně utěsnit těsnícími profily z různých materiálů (silikonový kaučuk, samonalepovací těsnění, silikonový tmel atd.)

Další tipy, jak ušetřit energii

  • snížením teploty v místnosti o pouhý 1° C můžete ušetřit až 2.100 Kč za rok

  • během delší nepřítomnosti v domě jej nenechávejte úplně vychladnout, ale temperujte aspoň obytné místnosti. Na nové ohřátí spotřebujete více energie

  • v chladném období větrejte jen krátce, ale intenzivně

  • energii ušetříte i při transportu teplé vody z místa ohřevu do místa spotřeby, čím kratší potrubí, tím hospodárnější provoz. Potrubí je také třeba kvalitně izolovat

  • myčka nádobí šetří až 80% energie a vody

  • pákové baterie eliminují neekonomický postup při míchání teplé a studené vody

  • při běžném užívání vody se chovejte racionálně – při krátkém spuštění vody na mytí rukou nepouštějte automaticky teplou, která stejně během mytí nepřiteče.