Většina domácností se vždy těší na přeplatek ve vyúčtování spotřeby vody a tepla. Poskytovatel služeb, tedy SVJ, družstvo nebo pronajímatel musí vyúčtování doručit příjemci služeb do 30.4. Vhledem k letošní pandemii a obtížnému provedení odečtu měřičů byl přijat zákon Lex Covid, který m.j. prodlužuje doručení vyúčtování spotřeby vody a tepla do 31.8.2020.

Rozúčtování služeb

Bydlíte-li v bytovém domě (ať už v bytě družstevním nebo v osobním vlastnictví), zašle poskytovatel vody a tepla fakturu za celý dům. Tento náklad se pak rozdělí mezi jednotlivé byty podle stanoveného klíče, tedy zpravidla podle podlahové plochy. Pravidla o rozúčtován se řídí dvěma základními předpisy:

  • zákonem o službách

  • vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj č. 269/2015 Sb.

Oba předpisy doplňuje metodický pokyn pro provádění rozúčtování.

Teplá voda

Náklady na poskytování teplé vody tvoří náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev vody a náklady na spotřebovanou vodu. Náklad na tepelnou energii je rozdělen na dvě části:

  • základní složku (30%), která je rozdělena mezi byty podle podlahové plochy a

  • spotřební složku (70%), která je rozdělena podle vodoměrů

V praxi to znamená, že i když budete mít nulovou spotřebu teplé vody, část základní složky rozdělené podle metrů čtverečních, zaplatíte vždy.

Studená voda

Obvykle se rozúčtování provádí poměrově podle instalovaných vodoměrů, nebo podle počtu osob a vybavení bytu. Pokud nedojde ve společenství nebo v družstvu k dohodě, rozúčtují se náklady takto:

Dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech. Pokud nejsou nainstalovány ve všech bytech, rozúčtují se náklady podle směrných čísel roční potřeby vody. Směrná čísla určují potřebu pitné vody na jednoho obyvatele.

Vytápění

Náklad na teplo je opět rozdělen na složku základní a spotřební. Výši poměrů určuje poskytovatel služby. U společenství je to výbor nebo může rozhodnout shromáždění vlastníků. Základní složka je rozdělena v poměru započitetelné podlahové plochy bytu k celkové započítatelné podlahové ploše. Spotřební složka je rozdělena v poměru výše náměrů měřičů tepla nebo indikátorů vytápění.