V povědomí veřejnosti jsou spíše předmanželské smlouvy. Tento pojem sice není uzákoněn, ovšem právní úprava v této oblasti zná pojem tzv. smluveného režimu společného jmění manželů, které řeší manželská smlouva. Počet těchto smluv rok od roku stoupá a rozhodně je neuzavírají pouze páry, které vstupují do svého prvního manželského svazku. Manželskou smlouvu uzavírají u notáře i rozvedení lidé, kteří mají špatnou zkušenost s vypořádáním majetku v předchozím vztahu. Jen v loňském roce uzavřelo tuto smlouvu téměř 11 tisíc párů, což je nejvíce za posledních šest let.

Co je manželská (přemanželská) smlouva?

  • Legislativa umožňuje manželům a nastávajícím manželům upravit své majetkové poměry jinak, než jak stanoví zákon. Zákonný manželský majetkový režim lze změnit na režim smluvený uzavřením smlouvy

  • Smlouva předběžně řeší majetkové poměry pro případ rozvodu či úmrtí jednoho z manželů

  • Smlouvu lze podepsat jen u notáře a obě strany si v ní upravují svá práva a povinnosti týkající se budoucího společného jmění

  • Manželská smlouva je nadřazena zákonnému režimu společného jmění manželů.

Manželská smlouva a společné jmění

Nejčastějším důvodem sepsání manželské smlouvy je ochrana před odpovědností za dluhy svého partnera. A to jak před dluhy již známými, tak i před těmi, které teprve mohou vzniknout. Smlouvu se určí, že po svatbě žádné společné jmění vůbec nevznikne. Nehrozí tak, že kvůli neuhrazenému dluhu jednoho z manželů zabaví exekutor i majetek jeho partnera, který dluh nezpůsobil. Potvrdil to i Ústavní soud, který rozhodl, že manželská smlouva nedlužícího partnera ochrání. Manželskou smlouvu uzavírají i již sezdaní manželé hlavně v případech, kdy jeden z nich začíná podnikat a nechce riskovat, že na případný krach doplatí i rodina.

Veřejný seznam listin o manželském majetkovém režimu

Do tohoto seznamu můžete uzavřenou manželskou smlouvu nechat zapsat. Výhodou pak je, že její existenci nemusíte dokládat třetí straně. Ta je povinna si její případnou existenci v seznamu ověřit, což se vyplatí například v případě exekuce, do které se dostane jeden z páru. Exekutor je totiž povinen si zjistit, zda dlužník v seznamu figuruje. Pokud ano, musí být z exekuce vyjmut majetek patřící výlučně druhému z manželů. Ovšem pokud smlouvu do seznamu zapsat nenecháte, musíte třetí strany o její existenci informovat.