Téměř každý podnikatel se dříve nebo později dostane do fáze, kdy potřebuje další peníze. Pokud nedisponuje vlastními zdroji, nezbude mu, než se obrátit na banku. A přestože to u nich drobní a středně velcí podnikatelé neměli v minulých letech jednoduché, dnes je vyřízení podnikatelského úvěru mírně jednodušší. Banky se poněkud zklamaly ve velkých kolosech a opět zacílily na malé a středně velké podniky.

Podnikatelský úvěr banky poskytují za mírně odlišných podmínek, nicméně následující jsou vždy stejné:

  • alespoň dvě ukončená daňová období podnikání (některé banky vyžadují výjimečně jen jedno)
  • kladný výsledek hospodaření
  • trvalé bydliště či sídlo firmy a občanství v ČR
  • firma nesmí být v konkurzu, likvidaci nebo vyrovnání
  • řádně uhrazené platby zdravotní pojišťovně, Správě sociálního zabezpečení a Finančnímu úřadu

Podnikatelský úvěr formou kontokorentu

Kontokorent pro podnikatele je velmi podobný tomu, jak ho známe na běžném účtu. Rozdíl tkví v povolené výši přečerpání, která může činit až milion korun. Tato forma půjčky má pro podnikatele smysl v momentě, kdy se často dostává do nesouladu příjmů a výdajů (např. čeká až obdrží peníze za zboží, ale musí zaplatit dodavateli).

Provozní podnikatelský úvěr

Máte v plánu nákup investičního majetku? Pro tyto účely jsou určeny krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé provozní úvěry. Výše úvěrového rámce a délka splatnosti je přímo úměrná formě pořizovaného majetku, ale také délce podnikání. Banky tyto půjčky obvykle přizpůsobují individuálním potřebám podnikatele.

Investiční podnikatelský úvěr

Na rozdíl od provozní půjčky slouží k nákupu investičních celků. Obvyklá délka trvání se pohybuje mezi jedním až deseti lety, ale některé banky vám půjčí i na delší dobu. Podmínky jsou opět závislé na délce a typu podnikání a druhu investice.

V praxi narazíte na podnikatelské půjčky pod mírně odlišnými názvy, ale podstata bývá stejná. Ty nejoblíbenější úvěrové produkty najdete zde.