Faktura za elektřinu je sdělením dodavatele, co a za kolik vám poskytuje. Pokud je pro někoho faktura záhadou, může mu pomoci následující článek.

Základní údaje

Na faktuře je zpravidla vaše zákaznické číslo, podle kterého je dodavatel schopen vás dohledat. Toto číslo se nemění, takže při telefonické komunikace sdělte operátorovi vždy totéž. Koho se týká kontrolní hlášení DPH, musí ho zajímat kolonka s názvem evidenční číslo daňového dokladu, které se do kontrolního hlášení udává. Čárový kód vás zajímat nemusí, protože slouží jen pro identifikaci faktury. Důležitá je pro zákazníka rekapitulace vyúčtování, kde je uvedena cena za dodanou elektřinu a služby podle spotřeby. V rekapitulaci jsou i další položky a celková výše finálního doplatku či přeplatku. Hned pod touto částí najdete výši záloh na další období.

Spotřeba megawatthodin

Na faktuře najdete dále graf s celkovou spotřebou za poslední 3 roky, kde zjistíte, jak velkou spotřebu v Mwh vám dodavatel účtuje a za jak dlouhé období. Také se v této části dozvíte, zda něco nedlužíte a hned pod ní je uveden i bankovní účet včetně variabilního symbolu, čísla faktury a termínu pro úhradu nedoplatku. Při zasílání nedoplatků si hlídejte, abyste tyto údaje uvedli správně

variabilní, případně specifický symbol. Bez něj společnost vaši platbu nepřiřadí k vašemu jménu a vy budete dál evidováni jako dlužníci.

Nízký a vysoký tarif

Jinými slovy se tak označuje noční a denní proud. Toto označení se používalo dříve, kdy byla nabízena levnější elektřina v noci. Dnes to neplatí, protože nízký tarif je rozprostřen v rámci celého dne. Jeho střídání závisí jen na distributorovi, ale vy si můžete vysledovat, v jakých časech máte doma noční proud a v něm používat spotřebiče, když chcete ušetřit.

Typy dvoutarifních sazeb

Některé domácnosti mají pouze jednotarifní sazbu, takže cena je stejná 24 hodin denně. U dvoutarifní sazby se dá ušetřit. Není ale jedna sazba pro vysoký a jedna pro nízký tarif. Existuje celkem 7 typů dvoutarifních sazeb, které mohou mít různé názvy podle dodavatelů.

Zkontrolujte si údaje na faktuře

Na druhé straně faktury jsou zcela dole uvedeny kontaktní údaje na zákazníka. Ty si vždy překontrolujte a případnou chybu oznamte dodavateli. Pod tím jsou uvedeny možnosti platby nedoplatku.