Pro někoho možná nejasně formulovaný nadpis znamená možnost zadržet věc vašemu dlužníkovi. Podle občanského zákoníku se jedná o zadržovací právo. Můžete zadržet například auto tomu, kdo vám dluží peníze a toto auto prodat. Jednodušší je to v případě, že převezmete od zákazníka do opravy nějakou věc, koupíte potřebné náhradní díly, provedete opravu, ale zákazník odmítne zaplatit nebo doplatit zbývající část ceny k záloze, protože se mu například cena zdá příliš vysoká. V takové situaci můžete uplatnit zadržovací právo a věc mu nevrátit. Ta vám poslouží jako zajištění, jistota, že vám zákazník za práci a materiál zaplatí.

Jen movité věci

Zadržovací právo lze uplatnit pouze k movitým věcem. Nelze jej však uplatnit, máte-li věc u sebe neprávem, zejména jestliže jste se věci zmocnili lstí nebo násilně. Také je nelze uplatnit, kdybyste měli neplatícímu zákazníkovi třeba zrekonstruovat byt nebo postavit dům. Nechce-li vám zaplatit, nesmíte mu ani bránit v přístupu do bytu či domu, respektive jeho stavby.

Podmínka poctivosti a legálnosti

Klíčové je, že zadržovanou cizí věc musíte mít u sebe oprávněně. Zadržet tedy můžete věc, kterou vám vlastník svěřil do opravy, do úschovy, kterou máte v nájmu apd. Nemůžete vtrhnout do bytu či domu svého dlužníka a zmocnit se jeho věci s tím, že mu ji vrátíte, až zaplatí.

Cizí movitá věc může být zadržena jen k zajištění splatného dluhu.

Dlužník musí být informován

Dlužníka musíte vyrozumět o zadržení věci a jeho důvodech neprodleně nejprve alespoň ústně, a pokud dlužník nezaplatí, pak by mělo následovat písemné vyrozumění. Písemná forma není na škodu i v případě, že žádná písemná smlouvy uzavřena nebyla.

Věřitel nesmí zadrženou věc užívat

O věc se věřitel musí starat jako řádný hospodář. Bez souhlasu dlužníka nesmí věřitel zadrženou věc užívat. Pokud tedy automechanik zadrží automobil, nesmí s ním jezdit ani jej k jízdě půjčovat či pronajímat někomu třetímu. Leda by snad dosáhl s dlužníkem dohody o opaku, tedy o ekonomickém užívání vozidla, přičemž by se třeba ziskem věřitele umořoval dlužníkův dluh.