Dostat se do příslovečné dluhové spirály může opravdu každý a není to nic příjemného. A to nejen pro dlužníka, kterému se doma kupí upomínky, ale také pro věřitele. I ten má své závazky a velmi jednoduše se může kvůli neuhrazeným pohledávkám dostat do druhotné platební neschopnosti. Jste v podobné situaci i vy a netušíte, jak efektivně dostat z dlužníků peníze, které vám právem patří? V tom případě se obraťte na advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS, která nabízí komplexní řešení vymáhání pohledávek.

Jak probíhá spolupráce?

Poté, co advokátní kanceláři předložíte pohledávku k posouzení, zdarma posoudí, jestli je reálná šance na její vymožení. Minimální nominální hodnota pohledávky je již 500 Kč a advokát ji začne vymáhat do 24 hodin po jejím převzetí.

Jak vypadá vymáhání pohledávek online v praxi?

V první fázi (za předpokladu, že je pohledávka posouzena jako právně přijatelná), se advokát snaží dlužníka kontaktovat výzvou. Jde o opatření, které je od 1.1.2013 povinné. Pokud dlužník nereaguje, nebo dluh odmítne vyrovnat, je na něj podána žaloba na zaplacení k soudu nebo k rozhodčímu soudu. Poté, co soudce nebo rozhodce pohledávku přizná, dojde k jejímu vymožení a to formou podání návrhu na nařízení exekuce. V průběhu exekučního procesu advokát na jednání exekutora dohlíží a vyhlásí-li dlužník úpadek, přihlásí pohledávku do insolvenčního řízení.

Kolik vás bude pomoc advokátní kanceláře stát?

A to je na tom to nejlepší. Obdržíte 100 % z výše pohledávky, včetně veškerých dalších nároků, které v rámci pohledávky vznikly (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty apod.). Náklady spojené s vymáháním bude hradit dlužník (na základě vyhl. 177/1996 Sb.). V tom tkví největší rozdíl mezi službami advokátní kanceláře a inkasní agentury.

Advokátní kancelář vymáhá pohledávky v rámci celé České republiky a Slovenska. Vše vyřešíte online, aniž byste byli nuceni navštívit pobočky osobně. Další informace najdete na webových stránkách FABIAN & PARTNERS.