Na začátku roku 2014 vstoupil v platnost nový Občanský zákoník, který přinesl mnoho změn. Některé se týkají i zaběhnutých termínů a jedním z nich je i „dlužník“. Ten se transformoval na „vydlužitele“. Pro banky a nebankovní společnosti to znamenalo jediné – nutnost změny stávajících smluv a úpravu všech pojmů, které prošly změnou. Pro některé lidi může být nový termín vydlužitel matoucí, ale vy již víte, že až se vás někdo zeptá na to, „kdo nebo co je to vydlužitel“, můžete mu s klidem odpovědět – nový název pro starého dlužníka.