Státní dluhopisy jsou cenné papíry, jejichž majitel má právo požadovat od státu splacení dlužné částky. Obecně se dělí podle doby splatnosti na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Krátkodobé se nazývají pokladniční poukázky a jejich doba splatnosti je do 1 roku. U střednědobých je doba splatnosti zpravidla 1-10 let a za dlouhodobé jsou považovány dluhové cenné papíry vydávané na 10 a více let.

 

Proč (ne)investovat do státních dluhopisů

V současné době jsou úrokové sazby státních dluhopisů většiny zemí světa velmi nízké. Je třeba vnímat rozdíl mezi státními a korporátními dluhopisy. Korporátní nesou stejně jako akcie větší riziko než státní dlohopisy, ale zase lze očekávat vyšší budoucí výnos. Výhodou českých státních dluhopisů je bezpečnost vložené investice.

 

Dluhopisy ke 100. výročí Československa

Jejich název je Dluhopisy Republiky a nakoupit je mohou pouze fyzické osoby, a to už od 1000 Kč. Výnos nebude pravidelně vyplácen, místo toho bude automaticky jednou ročně reinvestován do stejné emise dluhopisů a vyplacen až ke konečnému datu splatnosti dluhopisu. Šestiletý spořící dluhopis bude mít rostoucí roční výnosy a prémiový výnos za poslední rok. Za první rok investoři získají výnos 0,5%, za každý další pak o půl procentního bodu víc, za předposlední rok už o celý procentní bod a za poslední pak 4,5%.

 

Výhody a nevýhody

Výhodou je bezkonkurenční bezpečnost investice, nevýhodou je nízké úročení, které sotva pokryje inflaci. Nákup dluhopisů je spíše bezpečným uložením peněz, které tak neztrácejí svou kupní sílu tak rychle jako při uložení na bankovní účet. Aby člověk vůbec něco vydělal, je třeba dluhopisy držet celých 6 let. Koupíte-li za 10 tisíc, získáte po 6 letech zhruba tisícovku navíc. Je však třeba počítat se zdaněním úroků ve výši 15% a navíc bude hrát roli inflace a růst spotřebitelských cen.

 

Jak Dluhopisy Republiky nakoupit?

Od 3. prosince 2018 jsou v prodeji na 25 vybraných pobočkách ČSOB, která byla jako jediná ochotna provádět tuto službu zdarma. Prodej probíhá nepřetržitě přes internetovou aplikaci MF, je však třeba zřídit si elektronický přístup k majetkovému účtu. V ČSOB vám ho při nákupu zřídí automaticky. Kdo již v minulosti nějaké státní dluhopisy vlastnil a majetkový účet měl díky tomu zřízený, nemusí zakládat nový.