Voda se stává ve světě důležitým fenoménem a rovněž naše domácnosti zaplatí letos za kubík vody o něco více než loni. I když jsou města a obce, kde cena mírně klesla. Zdražení je způsobeno především investicemi do zastaralého potrubí. K hospodárnějšímu nakládání s vodou by měly přispět také nové státní dotace na dešťovku.

Hra čísel

Cena za odběr vody se účtuje za každý odebraný metr krychlový, což odpovídá jednomu tisíci litrů. Dělí se na dvě základní položky – vodné a stočné. Vodné znamená vodu dodávanou prostřednictvím vodovodu a vytékající z kohoutků v domácnostech a zahrnuje cenu samotné vody a náklady na její dodání. Ve stočném jsou účtovány náklady na odvod odpadní vody a její čištění.

Obě položky reguluje stát, protože vodárenské společnosti vycházejí při tvorbě svých cen z cenového výměru ministerstva financí. Cena vodného a stočného se mění jednou za rok a platí pro všechny odběratele v daném regionu.

Jak je to s cenou v roce 2017

Ve většině měst a obcí vodné i stočné zdražilo. Někde to je až o 6 korun. Ovšem jsou místa, kde došlo ke zlevnění až o 9 Kč, jako třeba v Prachaticích, kde nyní lidé platí za kubík vody 74,43 Kč. Levněji vyjde voda i plzeňáky, kteří zaplatí za metr krychlový vody 86,14, to je o necelé 4 koruny méně než loni. Naopak nejdražší je voda v Sezimové Ústí a v Táboře, kde stojí kubík vody shodně 114,59 Kč. Na opačném pólu je pak Žamberk, kde stojí kubík vody pouhých 50 Kč.

Dotace na dešťovou vodu

Zdražování vody má za důsledek pokles její spotřeby. Češi začali vodou šetřit již od 90. let minulého století. Za posledních 20 let klesla spotřeba za jeden den na osobu o více než třetinu. Pro názornost to bylo v roce 1990 v průměru 170 litrů, dnes je to méně než 100 litrů na osobu. Zajímavým údajem je 20 litrů vody, které jeden člověk spotřeboval na konci 18. století. O necelých sto let později to už bylo 80 litrů.

K dalším úsporám stále vzácnější vody mají přispět i státní dotace připravované ministerstvem životního prostředí. Nový dotační program Dešťovka je zaměřen na hospodaření s dešťovou vodou v domácnostech, především na vlastníky rodinných domů. Měl by být vyhlášen v dubnu a jeho cílem je motivovat občany k využívání dešťové vody k zálivce, splachování apd. Tento program by měl podpořit výstavbu retenčních systémů a nádrží na zachytávání dešťovky. Podle ministra životního prostředí dosáhne dotace až 50% a do pilotního programu bude investováno 100 mil. Kč.