Prodávají i kupující se dnes již neobejdou bez odhadu převáděné nemovitosti. Odhad potřebují hned několikrát. Při koupi či prodeji nemovitosti ke kontrole, zda požadovaná částka za nemovitost odpovídá skutečné hodnotě. Kupující jej musí předložit při žádosti o hypotéku, pokud si jej banka nezařídí sama a hodit se bude i při výpočtu daně z nabytí nemovité věci. Každý převodce v případě úplatného převodu nemovitosti má dnes povinnost odvést státu daň z převodu nemovitosti, jejíž sazba činí 4% z kupní ceny či z výše odhadu, podle toho, která částka je vyšší.

 

Jedna nemovitost, více cen

Odhad, čili znalecký posudek může zpracovat pouze soudní znalec, jejichž seznam najdete na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Běžné je, že jedna nemovitost může mít v daný okamžik více cen. Při prodeji je zajímavá především kupní cena, za kterou lze nemovitost reálně prodat. Rozhoduje účel, pro který je cena zajišťována. Ukazatelem standardní ceny je cena obvyklá, neboli tržní.

Další možností je určení ceny dle cenového předpisu, který je zákon o oceňování majetku. To se využívá pro zjištění ceny při darování, vypořádání SJM, dělení spoluvlastnicví, restituci či výpočtu daně z nabytí.

 

Banky mají vlastní metodiku

Při žádosti o úvěr se v bance můžete setkat s pojmem zadlužitelná hodnota. Jedná se o cenu tržní, sníženou o „bezpečnostní koeficient“ ve výši 10-20%. Pro snížení se uvádí dva důvody. Prvním je  platnost znaleckého posudku k určitému datu, nebo možný pokles ceny nemovitosti, druhým je problematický prodej zástav nesplacených úvěrů.

 

Na koho se obrátit

Tržní ocenění mohou zpracovat i odhadci-živnostníci, jejichž živnost je vázána na vzdělání, ale mohou disponovat i patřičnými akreditovanými certifikáty. Pracují samostatně nebo v rámci realitní kanceláře.

Znalecký posudek ovšem mohou vydat pouze soudní znalci, jejiž služby jsou profesionální, ale zároveň nejdražší. Proto zvažte účel odhadu a odborníka na určení ceny vyhledávejte dle potřebného zaměření odhadního dokumentu.