Změnit dodavatele energií není dnes žádnou složitostí. Přesto je více než polovina českých domácností věrná svému dodavateli elektřiny minimálně 15 let, v případě plynu jsou to dvě pětiny spotřebitelů. Na druhou stranu se v posledních třech letech odhodlala každá třetí domácnost ke změně dodavatele energií.

 

Podomní prodej

Většinou si lidé vyhledali vhodnou společnost sami. Zhruba každý osmý spotřebitel si nového dodavatele vybral pomocí internetového srovnávače. Tuto možnost využívá hlavně mladší generace a lidé v produktivním věku. Naopak u starší populace mají úspěch podomní prodejci. Podle průzkumů bylo 94% lidí, kteří s nimi uzavřeli novou smlouvu, ve věku nad 55 let. Bohužel se v oblasti podomního prodeje energií více než třetina dotázaných setkala s agresivními obchodními praktikami. Stávají se například případy, že je seniorům podstrčena smlouva na jiného dodavatele s vysvětlením, že podepisuje doklad, že nic nechce měnit. Jiný dodavatel je pak samozřejmě dražší.

 

Pětina uvažuje o změně

Podle průzkumu uvažuje v současné době každá pátá domácnost o změně stávajícího dodavatele energií. Zajímavostí je, že změně jsou více nakloněni lidé, kteří v posledních letech dodavatele již jednou měnili. Naopak se k takovému kroku nechystají spotřebitelé, kteří jsou svému dodavateli věrni více než 15 let. Nejčastější motivací je nespokojenost s cenou energií.

Ke změně dodavatele se odhodlávají nejvíce ti spotřebitelé, kteří při předchozí změně využili služeb internetových srovnávačů. Většinou jsou v produktivním věku a jsou schopni si sami aktivně vyhledat lepší nabídku. Ke změně nejsou ochotni starší lidé, nebo ti, kteří mají špatnou zkušenost s podomními prodejci. Prostě se bojí, že se znovu spálí. Druhým důvodem neochoty ke změně je nepřehledná nabídka, ze které je těžké vybrat nejvýhodnější tarif. Třetím pak neochota se vůbec změnou dodavatele zabývat a obava z administrativní náročnosti změny a nedůvěra.

 

Hromadná změna dodavatelů energií

Dobré zkušenosti jsou s pořádáním hromadných změn dodavatelů energií. V letech 2016-2017 takto změnilo dodavatele 26 tisíc domácností a úspora dosáhla 150 miliónů Kč. Rovněž letos odstartovala kampaň „Chci výhodnější energii“, přičemž samotná aukce proběhne 8. března 2018.