Tušíte, ve kterých zemích Evropy rodičovský příspěvek neexistuje? A kde je naopak příspěvek nejvyšší? Rodiče některých vyspělých zemí Evropy, ale i mimo ni, nepobírají žádný rodičovský příspěvek. Matka sice může být doma s dítětem do určitého věku, ale s nulovým příjmem.

Velká Británie maminky na rodičovské příliš nepodporuje

V Británii se mateřská a rodičovská dělí na dvě části. Prvních 26 týdnů je to tzv. „běžná mateřská dovolená“, druhých 26 týdnů je označováno jako „dodatečná mateřská dovolená“. Celkem tedy jeden rok. Ze zákona má matka nárok na příspěvky v mateřství po dobu 39 týdnů. Prvních šest týdnů dostává 90 % průměrného týdenního platu. Zbylých 33 týdnů buď £145,18 týdně nebo 90 % průměrného týdenního platu, podle toho, která částka je nižší. Posledních třináct týdnů mateřské dovolené je bez příspěvku.

Na druhou stranu, rodiče adoptovaných dětí a páry stejného pohlaví mohou ve Velké Británii čerpat rodičovskou dovolenou. Tyto možnosti mají i ve Francii, Kanadě a Švédsku.

Vysoký příspěvek vs. krátké období

Slovinci se též mohou těšit ze výše příspěvku, který se rovná 100 % jejich čisté mzdy, ale jen po dobu jednoho roku.

Estonsko poskytuje příspěvek ve výši 100 % čisté mzdy, a to po dobu 62 týdnů.

Které země rodičovskou nemají

Bez rodičovské dovolené jsou některé země jižní Evropy. Týká se to Bulharska, Kypru, Malty nebo Řecka. Další Evropské země, které neposkytují rodičovský příspěvek jsou Holandsko a Irsko.

Ve Spojených státech neexistuje rodičovský příspěvek ani rodičovská dovolená. I proto movitější občané USA často spolupracují s chůvami (au-pair).

Co na to Češi? 

Češi si rozhodně nemohou stěžovat na délku rodičovské. Činí totiž 208 týdnů, tedy 4 roky. To je více než v kterékoli zemi Evropské Unie. Rodiče určitě ocení navýšení rodičovského příspěvku, které naši zákonodárci odsouhlasili pro rok 2020.