Palmáre advokáta, který zastupoval v soudním sporu toho, kdo vyhrál, musí uhradit druhá strana. Kromě palmáre advokáta zastupujícího vítěze sporu, musí neúspěšný účastník zaplatit i svému právníkovi, dále znalecký posudek a také náklady, která musela vynaložit protistrana.

 

Jak je to v případě částečného úspěchu

V takovém případě soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, případně vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo. Poměrné rozdělení znamená, že soud náhradu nákladů rozdělí podle poměru úspěchu a neúspěchu ve věci. Jestliže se například žalobce domáhá po žalovaném zaplacení náhrady škody v částce 100 tisíc a soud mu přizná jen 60 tisíc, potom je jeho úspěch 60% a úspěch žalovaného 40%. Žalobci tak bude přiznána 20% náhrada nákladů řízení – tedy 20% z paušální sazby náhrady palmáre 24.300 Kč, čili 4.680 Kč. Dále to bude 20% ze zaplaceného soudního poplatku, který činí 4% z předmětu řízení-peněžního plnění 100 tisíc. Tedy 20% z částky 4 tisíce, což je 800 Kč.

Je-li úspěch a neúspěch na obou stranách přibližně stejný, soud vysloví, že nikdo nemá právo na náhradu nákladů řízení.

 

Když se neví, o jakou částku jde, a musí ji určit znalec

Výjimkou z obecné zásady úspěchu ve věci je případ, kdy měl účastník ve věci úspěch jen částečný a neúspěch v poměrně nepatrné části nebo pokud rozhodnutí o výši plnění záviselo na znaleckém posudku či na úvaze soudu. Pak mu soud může přiznat plnou náhradu nákladů řízení.

Závisí-li na znaleckém posudku rozhodnutí o základu nároku, není základem pro určení výše odměny advokáta částka požadovaná žalobou, nýbrž až částka přisouzená.

 

Pokud částka nebude od počátku jasná

Když žalobce bude žalovat náhradu škody odhadem na 100 tisíc, ale soud mu podle své úvahy nebo na základě znaleckého posudku přizná jen 70 tisíc, dostane sice 100% náhradu palmáre, avšak odpovídající nikoliv sporu o 100 tisíc, ale o 70 tisíc, čili 6 x 3.900, čili 23.400, ačkoliv zaplatil právníkovi 30.600 Kč.