Platíte hodně peněz za bydlení? Možná je tu možnost, jak snížit náklady. Jedná se o příspěvek na bydlení, o který lze zažádat. Musíte však zapadat do určitých kritérií. My vám rovnou řekneme, kdy na příspěvek zapomenout. Příspěvek na bydlení je definován v zákoně o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb. stejně jako přídavek na dítě, porodné, pohřebné anebo rodičovský příspěvek.

Co je jeho účelem? Komu má pomoct?

Slouží jako finanční podpora sociálně slabším rodinám, ale i jednotlivcům. Můžete si ho představit jako finanční „injekci“, která překlene špatné období. Nejde jen o nájem, ale i o podílech na nemovitostech a družstevních záležitostech. Týká se to tak třeba i dodávky energií (plyn, elektřina, voda), provozu výtahu, úklidu společných prostor, odvozu odpadu, atd. Nezahrnují se sem však splátky na hypotéky, na to pozor! Tím, že máte velké výdaje, ještě neznamená, že vám příspěvek někdo automaticky „přiklepne“.

Kdy ho nedostanete?

Jestliže výdaje nepřesahují 30 % vašich měsíčních příjmů. Nárok vzniká za předpokladu, že výdaje za bydlení převyšují částku, která je součinem příjmu jednotlivce či rodiny a koeficientu 0,3 – Praha o něco vyšší, až kolem 0,35. Další ukazatelé jsou upřesněny v zákoně a paragrafu 26. Do celkového příjmu spadá příjem všech členů domácnosti za předcházející kalendářní čtvrtletí. Zahrnuje se tam plat, mzda i sociální dávky.

V místě bydlení, kde žádáte, nemáte trvalé bydliště

Trvalé bydliště si mohou nahlásit nájemníci i podnájemníci. Jen je důležité, aby splňovaly další aspekty. Podnájemník jste, když bydlíte v domě, který je součástí družstva. Nájemník jste tehdy, když jste smlouvu uzavřeli s pronajímatelem. Jako nájemník máte lepší vyhlídky. Podnájemník má dovoleno mít trvalé bydliště jen se souhlasem osoby, se kterou smlouvu podepsal. Bohužel nemají právo na příspěvek na bydlení. Mohou žádat jen o kompenzaci v podobě doplatku nájmu, a to za předpokladu, že tam hlásí trvalé bydliště. Jedinou výhodou pak je, že se doplatek vztahuje třeba i na ubytovny nebo pobytové sociální služby, atd.