Trestný čin od škody 10.000 Kč, co to znamená?

Ještě donedávna platilo, že pokud někdo způsobil krádeží škodu do 5 tisíc korun, jednalo se o přestupek. Krádež je typickým a nejčastějším deliktem a spíše jich přibývá. Proto může působit paradoxně, že limit pro posuzování tohoto deliktu se zvyšuje. Nově budou majetkové delikty trestným činem až od škody 10 tisíc Kč. Důvodem je snaha o ulehčení soudům, neboť přestupky do 10 tisíc se zabývají obecní a městské přestupkové komise. Úřadům tak naopak práce přibude.

Je to dobře?

Odborná veřejnost má za to, že tato změna vysílá signál, že je možné krást věci vyšší hodnoty bez hrozby postihu trestním soudem. Nyní se tedy škoda dosahující nejméně 10 tisíc korun bude považovat za nepatrnou. Novela trestního zákona zároveň zdvojnásobuje i další částky, které určují závažnost deliktu a míru postihu majetkových trestných činů. Například škoda velkého rozsahu, která charakterizuje tu nejtěžší a nejzávažnější majetkovou kriminalitu, bude nyní začínat na deseti milionech korun místo nynějších pěti milionů.

Jak to tedy bude s výší škody?

  • Škodou nikoliv malou bude škoda dosahující minimálně 50 tisíc namísto 25 tisíc Kč

  • Větší škoda musí dosáhnout nejméně 100 tisíc namísto 50 tisíc korun

  • Značná škoda bude ta, která dosáhne nejméně 1 milionu namísto 500 tisíc Kč

  • Škoda velkého rozsahu bude muset dosáhnout nejméně 10 milionů namísto dosavadních 5 milionů korun.

Trest odnětí svobody nebo pokuta?

Zkušenosti z praxe potvrzují, že hrozba trestního stíhání a trest odnětí svobody odrazuje pachatele více, než pouhé přestupkové řízení. Přestupková komise může pachatele potrestat za majetkový delikt pokutou, která je delikventům pro legraci. Neplatí ani, jak se někteří lidé domnívají, že opakovaný přestupek se stává trestným činem. Opakovaný přestupek je „pouze“ přitěžující okolností, ale stále v režimu zákona o přestupcích.

Uklidnění pro chataře

Postihování zlodějů, kteří například vykrádají chaty, ale také kapsářů, neodvisí od výše způsobné škody, tedy hodnoty ukradené věci. Tato kriminalita se posuzuje jako trestný čin podle § 250 odst. 1 písm. b) a d) trestního zákoníku.