Začátek topné sezóny má svá přesná pravidla daná zákonem. Odvíjí se od zahájení dodávek tepla do domácností, což nastává v době, kdy průměrná venkovní teplota přes den klesne dva dny po sobě pod 13°C. Je zajímavé, že tato pravidla vůbec nezná třetina Čechů oslovených v průzkumech. Dalším zjištěním je, že dvě ze tří domácností používají k vytápění kotel. Ovšem pouze každá druhá objednává jeho pravidelnou revizi a dokonce každá jedenáctá se o kotel vůbec nestará.

Topení plynem

Plynem se v Česku topí nejčastěji. Podle průzkumů používá plyn k topení zhruba polovina domácností, tedy každá druhá. Každá čtvrtá domácnost využívá k vytápění svého bytu ústřední topení a desetina domácností používá k vytápění elektřinu. Sedm procent lidí topí dřevem a pět procent používá tepelné čerpadlo. Uhlí jako topivo se využívá ve třech domácnostech ze sta a pouze jedna domácnost ze sta topí buď peletami, koksem, briketami či jinými tuhými palivy.

Jak je to s topením v kotlech?

Kotel používá k vytápění nejvíce českých domácností, což potvrdili dva ze tří oslovených. Tří čtvrtiny z nich uvedlo, že využívá plynový kotel. Pokud jde o kotle na pevná paliva, tedy od uhlí, briket, koksu a dřeva až po pelety, má je doma 17 procent respondentů. Kotle na elektřinu používá osm procent domácností.

Majitelé kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy budou mít od roku 2022 smůlu, neboť jejich používáno bude zakázáno. O této skutečnosti ale zatím ví jen pětina dotázaných. Za porušení kázně bude hrozit pokuta až 50 tisíc korun. Povoleny budou pouze kotle 3. emisní třídy.

Co je kontrola a co revize?

Každý majitel kotle by měl jednou ročně, nejlépe před topnou sezónou, provést kontrolu kotle a rozvodů hlavně kvůli vyčištění a úpravě regulace. Naproti tomu revizi musí provádět revizní technik, a to minimálně jednou za tři roky. Ten musí kromě jiného přezkoumat těsnost spojů a připojených zařízení, o čemž vystaví revizní zprávu.