Stavební spoření patří již několik let k nejpopulárnějším spořícím produktům. Svědčí o tom i aktuální čísla, podle kterých celkový objem sjednaných úvěrů jen za letošní leden dosáhl 4,75 miliard Kč, což je o 41% více než v loňském roce.

Také v uvedeném prvním měsíci letošního roku pokračoval trend posilování tržního podílu Modré pyramidy, která zaznamenala dvojnásobný nárůst produkce ve srovnání s loňskem. Ostatní stavební spořitelny si připsaly rovněž značný přírůstek, a sice Českomoravská stavební spořitelna o 38%, Raiffeisen stavební spořitelna o 23% a Buřinka o 12%. Pouze produkce Wüstenrot stavební spořitelny poklesla v lednu meziročně o 44 %.

Převažují překlenovací úvěry

Z nedávno zveřejněných dat Ministerstva financí lze dovodit, že většinu nových úvěrů poskytnutých stavebními spořitelnami, tvoří překlenovací úvěry. Z celkového objemu poskytnutých úvěrů tvoří překlenovací úvěry na konci loňského roku 83,4 %. Je otázkou, proč tak roste obliba překlenovacích úvěrů? Podle některých finančních analytiků je to zřejmě tím, že překlenovací úvěr je možné na rozdíl od řádného úvěru poskytnout i novým klientům. Tedy bez nezbytné doby spoření, což je důležitá podmínka pro to, aby stavební spořitelny mohly konkurovat hypotečním bankám. Je tu i další hledisko, a sice že v případě překlenovacího úvěru mají stavební spořitelny navíc větší prostor pro úpravy úrokových sazeb než u řádných úvěrů ze stavebního spoření.

Výhody stavebního spoření

Velkou výhodou pro zájemce o úvěr je skutečnost, že stavební spořitelny poskytují jak úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti, tak i úvěry bez zajištění zástavním právem. V období rizikových úrokových sazeb hypotečních úvěrů je v segmentu zajištěných úvěrů silná konkurence a proto se stavební spořitelny zaměřují na typ úvěrů bez zajištění a postupně zvedají dosažitelnou výši úvěru. Horní hranice se zde nyní pohybuje v rozmezí 600-900 tisíc Kč, výjimečně až 1,5 mil. Kč.

Proto jsou dnes úvěry stavebních spořitelen ideální pro menší objemy financování, kde se zřizování zástavního práva nevyplatí, ale i pro situace, kdy nemovitost nelze za účelem zástavy poskytnout. Typickým příkladem je pořízení družstevního bydlení.

Stavební spoření je v současnosti také hojně využíváno k dofinancování hypotečních úvěrů, jejichž maximální výši limitují stropy stanovené Českou národní bankou.