Podle zjištění Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) je v Česku 23.319 nepotřebných státních nemovitostí, které jsou v evidenci jiných státních institucí, než v ÚZSVM. Vyplynulo to z inventur iniciovaných ÚZSVM a provedených jednotlivými ústředními orgány státní spávy a likvidátory státních podniků.

 

Všech 23.319 státních nemovitostí označily uvedené subjekty jako nepotřebné k jejich činnosti. A to lze ještě důvodně předpokládat, že uvedený počet není konečný, neboť inventuru provedlo pouze 80% oslovených subjektů, 16% neodpovědělo a 4% odmítlo inventuru provést, zpravidla se zdůvodněním, že se na ně nevztahuje zákon o státním majetku. Nepříznivou zprávou je navíc fakt, že mezi státními institucemi, které inventuru neprovedly, jsou ty, na které je v katastru nemovitostí evidováno nejvíce nemovitostí. Z celkového počtu nepotřebných státních nemovitostí je jich 16 700 určeno k převodu na ÚZSVM a o zbylé by se měly postarat jednotlivé instituce.

 

Na seznamu je i skleník a rekreační tábor

Největší počet nepotřebných nemovitostí (celkem 8 033) identifikovalo Ředitelství silnic a dálnic, dále Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (2 409) a ministerstvo zemedělství (966). Z nemovitostí určených pro převod na ÚZSVM převažují pozemky, kterých je 15 660 o celkové rozlože 18 024 329 m2. Dále je na tomto seznamu 981 budov, mezi nimiž je 13 bytových domů, 105 objektů k bydlení, 21 rodinných domů, jeden skleník a dva průmyslové objekty.

Například Bytový podnik v Praze 7, který je v likvidaci, určil k převodu na ÚZSVM budovu, která je součástí komplexu „Molochov“ na pražské Letné. Od Národního institutu pro další vzdělávání získá ÚZSVM do správy rekreační areál tábora v Běstvině. Bytový dům v Ostravě zase převede na ÚZSVM Ředitelství silnic a dálnic.

Majetkový úřad má ve svém portfoliu téměř 131 tisíc nemovitostí, z nichž je více než 97 procent pozemků. Ovšem naprostá většina z těchto pozemků je malé výměry, a to do 500 m2.

Lukrativnost portfolia ÚZSVM tak klesá, což by mělo změnit právě přebírání nepotřebných nemovitostí od státních institucí. Cílem převodu je koncentrování nepotřebných nemovitostí do jednoho místa, kde se s nimi bude náležitě hodpodařit a maximální snahou bude jejich prodej.