Že štěstí je stav mysli? Do určité míry ano, ale okolní faktory nás natolik ovlivňují, že pocit štěstí, ať se snažme sebevíc, není možné udržet neustále. Zaměstnancům ke štěstí nestačí jen dobré finanční ohodnocení a nadstandardní benefity. Potřebují ve své práci vidět vyšší smysl.

Šťastní zaměstnanci přispívají k vyšším ziskům. Odhalila to oxfordská studie, která analyzovala 82 tisíc firem z celého světa. Průzkumu se účastnilo celkem dva miliony zaměstnanců.

Analýza ukázala, že pokud spokojenost zaměstnanců vzroste o jeden bod na stupnici od jedné do šesti, firma získá nárůst přidané hodnoty odpracovaných hodin o dvacet procent. Autoři studie z Oxfordské univerzity uvedli, že se to týká nejvíce výrobních podniků.

Malé kroky dělají velké divy

Vlídné jednání zpříjemňuje prostředí. Komunikovat lidsky přináší mnohem příjemnější debatu než zkostnatělý úřední jazyk. Popřát si dobré ráno a odpoledne oslavit úspěšné dokončení projektu buduje dobré vztahy.

Klíčové oblasti

Nadměrný tlak na vyšší výkon, nikdy nekončící zvyšování objemu práce, dříve nebo později vede k trvalému stresu. Firmy touto strategií ztrácejí kvalitní, aktivní a motivované pracovníky.

Zaměstnanci se potřebují podílet na budování prostředí a mezilidských vztahů, být součástí interního dění. Potřebují mít možnost dosahovat výborných a smysluplných výsledků, ztotožňovat se s filozofií firmy, o kterou se může opřít jejích osobní růst.

Chválit, uznávat, oceňovat

Zní to jako uvařená omáčka stokrát jinak. Ale funguje. Dostat ocenění a uznání může být mnohdy více motivační než peníze.

Vytýkat zaměstnanci neúspěchy před ostatními kolegy je považováno za manažerskou školáckou chybu. Takové jednání není hodno manažera. Vítky jsou záležitosti pouze „čtyř očí“.