Spotřebitelský úvěr (někdy se také používá termín maloobchodní úvěr) je druh úvěru, který lze využít k nepodnikatelským účelům, většinou nákupu zboží (většinou spotřební zboží, automobily, vybavení pro domácnosti apod.). K financování nemovitostí a podnikatelských záměrů se obvykle využívají jiné typy úvěrů.

Ručení

V rámci spotřebitelského úvěrů je i není nutné ručit. Limit pro půjčku bez zajištění se běžně pohybuje okolo půl milionu. Pokud je částka vyšší, je třeba najít ručitele, nebo zastavit majetek např. nemovitost.

Kdo spotřebitelské úvěry nabízí a jaká je obvyklá úroková sazba?

Spotřebitelský produkt obvykle nabízí banky, ale také i jiné finanční instituce a úvěrové společnosti, které se specializují výhradně na tento typ úvěru. Úroková sazba se pohybuje mezi 8,5 a 15,9 % ročně.

Doba splatnosti

Počet splátek je individuální a délka doby splatnosti se pohybuje v řádu měsíců až let. Splácení probíhá měsíčně a to ke předem stanovenému datu.

Smlouva o spotřebitelském úvěru

Dle zákona 321/2001 Sb. musí být smlouva o spotřebitelském úvěru písemná a obsahovat následující údaje:

  • údaje o smluvních stranách (příjemce spotřebitelského úvěru musí být plnoletý)
  • informace o předmětu, na který je spotřebitelský úvěr poskytován
  • výše úrokové sazby a roční procentuální sazby nákladů (RPSN může být detailně rozepsána)
  • datum první splátky (věřitelé často nabízí až několikaměsíční prodlevu mezi předáním hotovosti a první splátkou)
  • výše a periodicita následujících splátek nebo individuální splátkový kalendář
  • podmínky, za kterých lze spotřebitelský úvěr předčasně splatit
  • sankce za nedodržení smluvních podmínek
  • případné další náležitosti

Pozor, někteří poskytovatelé uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru zpoplatňují (většinou částkou kolem 1 % z celkové výše úvěru).