Vytloukání klínu klínem, jak lze obrazně označit půjčování peněz na splácení jiné půjčky, je obvykle cestou do dluhové pasti, či dluhové spirály. Čtyři z pěti Čechů tento postup zavrhují, ovšem není to tak vždycky. Výsledky průzkumů sice naznačují, že Češi se snad konečně poučili a začínají se chovat zodpovědněji. Ovšem stále ještě zhruba třetina rizikových dlužníků by se této možnosti nijak nebránila. Každý jedenáctý v průzkumu oslovený by do rizika další půjčky šel. Šest lidí ze sta je na vážkách.

 

Stále je dost nezodpovědných

V hypotetické rovině by sice Češi obstáli, ovšem mezi lidmi je i dost dlužníků, kteří mají s půjčováním peněz bohaté zkušenosti, zadlužují se s rizikem, že nebudou schopni splácet. Řada těchto lidí se k možnosti splatit půjčku další půjčkou staví vstřícně. Také je velká skupina lidí, kteří dluží více než jednomu věřiteli. Mezi těmito věřiteli jsou často nebankovní společnosti. Z průzkumu vyplynulo, že 37% těchto rizikových dlužníků by si půjčku na splacení jiné půjčky bez váhání sjednali.

Možnost konsolidování půjček

Obecně lze říci, že Češi se nejspíš poučili i v tom, jak by se měli zachovat ve chvíli, kdy se dostanou do platební neschopnosti. Tři z deseti dotázaných připustili možnost vyjednávat s věřitelem o odkladu splátek, čtvrtina by pak snažila své dluhy konsolidovat. Podíl rizikových půjček je relativně vysoký, ale dobrou zprávou je, že si Češi začínají uvědomovat rizika plynoucí z vyššího počtu spotřebitelských úvěrů. Je třeba přiznat, že velkým strašákem jsou exekuce. Stále ve větším počtu jsou čeští dlužníci ochotni přistoupit ke konsolidaci svých půjček.

 

Jak by Češi řešili svou platební neschopnost?

31% by vyjednávalo o odkladu splátek, 25% by přistoupilo na konsolidaci půjček, 25% by si půjčilo od příbuzných. Zanedbatelné množství v řádu 1-2 procent by přestalo splácet, půjčilo by si v bance, od nebankovní společnosti nebo od zaměstnavatele. Odpověď 11% zadlužených zněla nevím.

Příznivým zjištěním je, že dlužníci přistupují stále více na variantu sloučení půjček do jednoho produktu, tedy na konsolidaci, nebo na refinancování drahých půjček a přechodu k jiným levnějším poskytovatelům. Podíl na tomto trendu mají i aktivity tuzemských bank, které svou aktivitou cílí na nespokojené klienty.