Bezhotovostní platební styk je trendem posledních let v celém světě. V současné době tomu nahrává i koronavirová krize, jelikož papírové bankovky projdou rukama spousty lidí. Riziko nákazy je tak stejně velké jako při dotyku klik dveří, nákupních vozíků atd.

Jak je to v Česku?

Při placení v obchodech používá stále více Čechů platební karty. Z průzkumů vyplývá, že zatímco debetní kartou platí 77 % a kreditní kartou 20 %, tak hotovost využívá 70 % lidí. Toto číslo může být ovšem zkresleno tím, že dotazovaní lidé mohli uvést více způsobů placení současně. Skutečností však je, že podíl lidí platících v obchodech pouze hotovostí, klesl z loňských 15 na současných 10 procent. Tuto skupinu tvoří hlavně nejstarší věková kategorie.

Moderní způsoby placení

Nejnověji je to varianta přiložení mobilu k terminálu, kterou používá 12 % lidí. Další tři procenta uvádí platbu hodinkami. Zhruba 17 % Čechů si již vůbec nevybírá hotovost z bankomatu. Z účastníků průzkumu uvedlo 59 % z nich, že si vybírá peníze z bankomatu jednou měsíčně, 21 % jednou týdně a cca tři procenta několikrát týdně. Nikdo neuvedl, že by si vybíral z bankomatu denně. Zajímavostí je, že bezkontaktní technologie využívají častěji mladí lidé, ale přesto si bankomatů vybírají obecně častěji než střední generace. Navykli si totiž vybírat menší částky.

Bezkontaktní výběry z bankomatů

Stoupá počet bankomatů, ze kterých je možný výběr bez vkládání karty. Této možnosti využívá již 38 % lidí, což o více než polovinu více než v loňském roce.

Vliv koronavirové krize

Všechny výše uvedené údaje vyplynuly z průzkumu prováděného v lednu letošního roku. Během nařízených omezení se názory mnoha lidí změnily, což potvrzuje fakt, že v posledních měsících začali platit bezkontaktně i ti, kteří před tím platili hotově. Další velký vliv má stále častější nakupování na internetu, a to i věcí, které ještě nedávno lidé v eshopech nenakupovali. Přesto velké množství lidí uvedlo, že své zvyky při placení nezměnili ani v průběhu pandemie.