Věřitel je fyzická nebo právnická osoba, která poskytla dlužníkovi finanční nebo jiný obnos za účelem budoucího zisku. Dlužník musí splatit dlužnou částku (dluh) a úroky, které si obě strany dohodli. Věřitel má po dobu trvání závazku pohledávku za dlužníkem. Nesmí však dlužníka zneužívat (např. ustanovit podmínky nebezpečně blížící se lichvě apod.). Naopak se může dožadovat vymáhání nesplaceného dluhu.