Úvěr se v mnoha ohledech podobá půjčce. Věřitel a dlužník si mezi sebou na určitou dobu postoupí své závazky, při čemž se může jednat o finanční prostředky nebo zboží. Účelem je, že dlužník dostane požadovaný obnos (zboží, službu…) a věřitel na oplátku v průběhu nebo po době splacení také úrok. Úvěry poskytují banky, nebankovní subjekty i soukromí věřitelé. V případě bank je úvěr jednou z nejzákladnějších služeb, kterou mohou klientovi za předem stanovených podmínek poskytnout. K mání je široké spektrum úvěru, které jsou řazeny dle charakteru (obchodní úvěry, peněžní úvěry, zbožové úvěry, závazkové úvěry a závazky, revolvingové úvěry atd.). Mezi nejčastěji sjednávané úvěry patří např. leasing, spotřebitelský úvěr nebo hypoteční úvěr.