Jistina je určité množství finančních prostředků, které věřitel půjčil dlužníkovi. Dlužník musí částku následně vrátit do předem stanoveného termínu. K jistině se připisují úroky, které představují odměnu pro věřitele za půjčení peněz nebo zboží. K takzvanému příslušenství jistiny patří také úroky z prodlení. Pokud dlužník nesplatí stanovenou částku včas, dostane za každý den (nebo podle toho, jak se obě strany dohodly) penalizaci. Ta se většinou stanovuje procenty nebo fixní částkou (např. 100 Kč korun za každý den prodlení).