Dlužník je fyzická nebo právnická osoba, která si půjčila finanční prostředky a věci či využila nabízené služby. Dlužník je povinen věřiteli splatit veškeré pohledávky. K pohledávce se většinou připisuje také úrok, který se pohybuje zákonem stanovené míře. Obvykle je to deset až dvacet procent z půjčené částky. V praxi je výše úroků individuální a závisí na konkrétním úvěrovém produktu. Úrok však nemůže být vyšší než samotná částka.