Pokud zaparkujete na vyhrazeném parkovišti, zamknete své auto a jste přesvědčeni, že za nemalý peníz bude obsluha parkoviště vaše auto hlídat, můžete být zklamáni. Provozovatel parkoviště totiž odpovídá za ukradené nebo poničené auto jen v některých případech.

 

Co říká občanský zákoník?

„Je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí a byla-li věc odložena na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají, nahradí provozovatel poškození, ztrátu nebo zničení věci tomu, kdo ji odložil, případně vlastníku věci.“

To se týká restaurací, holičů, čekáren u lékařů, divadelních šaten, nebo také zaměstnání.

 

Jak je to v případě parkování auta

Provozovatel hlídaných garáží nebo zařízení podobného druhu škodu nahradí. Háček je ale v tom, že  provozovatel parkovišť a garáží nemusí poskytnout náhradu za odcizené nebo poškozené vozidlo vždycky. Odpovědnost dopadá jen na ty, jejichž provozovatel hlídání nabízí a garantuje. Hlídané parkoviště zkrátka není kterékoliv parkoviště, kde se umístění auta zpoplatňuje. Pokud se ostraha neinzeruje, za své peníze si pořizujete jen krátkodobý pronájem parkovací plochy.

 

Za plotem a za závorou

Velká města zřizují placená parkoviště obehnaná plotem, vjezd a výjezd zajišťuje závorový systém a bývá tu i mobilní buňka. Taková parkoviště mají sloužit návštěvníkům města, aby tu odstavili své auto a dál pokračovali hromadnou dopravou. Účelem je omezit dopravu v centru. Parkoviště jsou označena jako P+R, což znamená park and ride, tedy zaparkuj a jeď. Obvykle se zde vybírá parkovné 20 Kč, vyšší parkovné by řidiče od přestoupení na hromadnou dopravu odrazovalo. Ovšem nízká cena neznamená, že se provozovatel parkoviště zcela zbaví odpovědnosti za ztrátu nebo zničení auta.

 

Co je psáno….

Oplocení a závory chrání především provozovatele, aby mu lidé neodjížděli bez placení. Tyto zábrany nemají za účel zabránit odcizení auta, což nemá ani obsluha v buňce. Z prosté přítomnosti mobilní buňky bez přítomnosti hlídače nelze při zdravém úsudku vyvodit, že parkoviště je hlídané. Snadno se to zjistí z provozního řádu  parkoviště, ve kterém města dávají zákazníkům na vědomí, že parkoviště hlídané není a že parkovné se platí výslovně jen za pronájem parkovací plochy.