S rekreační chalupou je to obdobné, jako u kterékoliv jiné nemovitosti. Její hodnotu lze devastací snížit, ale zajímavými zásahy naopak o hodně navýšit. Vyplatí se to i v současnosti, kdy popularita chat a chalup roste, k čemuž přispívá ekonomická situace a obliba tuzemských dovolených. Navíc lze chalupou, která má číslo popisné nebo evidenční, ručit za hypotéku.

 

Jak chalupu vylepšit

Zvýšit hodnotu své nemovitosti můžete například investováním do klíčového vybavení, což vám navíc přinese radost a užitek pro vás samotné. Pokud chybí vlastí peníze, je možné zažádat u banky u dlouhodobý úvěr nebo hypotéku. Nejideálnějšími způsoby takového investování je pořízení bazénu, vybudování zahradního altánu, zázemí pro venkovní posezení včetně krbu, letní kuchyně nebo přistavení terasy.

 

Chalupa pomůže splácet půjčku

Komu připadá bazén jako zbytečný luxus, může investovat do nové fasády, střechy, okapů, snížení energetické náročnosti provozu chalupy nebo zkrášlení okolí v podobě vylepšení zahrady, vysazení ovocných stromů apd.

Postupovat je třeba uvážlivě a pro každou investici si vytvořit jednoduchý investiční plán definující cílový stav, ke kterému chcete postupně dospět. S tím souvisí i sestavení reálného finančního plánu.

Jedním ze způsobů, jak zvýšit hodnotu chalupy a zároveň si zajistit v budoucnu zajímavý příjem, je využití nového trendu. Tím je pronajímání nemovitostí v době, kdy například chalupu sami nevyužíváte. Čím atraktivnější lokalita a vybavení chalupy, tím více zájemců můžete přilákat.

 

Na chalupě celoročně

Rekreační objekt může určitými investicemi sloužit majitelům pro celoroční bydlení, což je zajímavé v důchodovém věku a hlavně jako levnější alternativa k životu ve městě. Jelikož takové přebudování je náročné na finance, je dobré začít ještě v době, kdy má člověk dostatek peněz.

 

Chalupa na hypotéku nebo jako zástava

Kdo v současné době žádný rekreační objekt nevlastní, může si jej pořídit za hypoteční úvěr. Další variantou je použití stávající chalupy k zástavě pro nákup jiného bydlení nebo lepší chalupy. Odpadá tak nutnost mít od začátku naspořenou vysokou částku. Čím lépe svou chalupu vybavíte a zařídíte, tím bude vyšší její hodnota.