Dovolenou si člověk může zařídit sám, nebo využít služeb cestovní kanceláře, či agentury. Obojí má své klady i zápory. V prvním případě si s odpovědností za nepodařenou dovolenou musíte poradit sami. Pokud se nevyvede dovolená zajištěná cestovkou, nese odpovědnost také ona. Důvodem k reklamaci může být horší ubytování, neodpovídající vzdálenost od moře oproti katalogu, chybějící bazén a řada dalších.

Význam prevence

Vyplatí se mít na všechno papíry a příslušné dokumenty mít dopředu důkladně prostudované. Cestovní smlouva nebo potvrzení o zájezdu musí mít písemnou podobu. Zkontrolujte si, zda vše, co pracovníci cestovky přislíbili ústně, bylo uvedeno ve smlouvě, potvrzení či dalších pokynech. Zájezd musí také odpovídat tomu, o čem vás kancelář ujistila nebo co jste vzhledem k její nabídce důvodně očekávali.

Zájezd reklamujte u cestovky

Mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou je sice rozdíl, ovšem v případě reklamace vám to může být jedno. Právo chtít nápravu nebo odškodnění máte vždy od toho, s kým jste uzavřeli cestovní smlouvu. S reklamací se můžete vždy obrátit přímo na cestovní kancelář. Pokud byl zájezd zprostředkován jinou cestovní kanceláří či agenturou, můžete vady zájezdu oznámit i zde.

Reklamaci neodkládejte

Jestliže dovolená neprobíhá, jak by měla, je cestovka povina zajistit nápravu a předně se postarat o pokračování zájezdu i za cenu nižší kvality služeb. Rozdíl v ceně pak zákazníkovi musí vrátit. Naopak vyšší standard hradí vždy cestovní kancelář ze svého. Neodpovídá-li například výhled z pokoje nebo jeho vybavení smluveným podmínkám, je třeba si stěžovat hned na místě u delegáta. Je třeba požadovat okamžitou nápravu nebo aspoň trvat na vystavení písemného dokladu o uplatněné reklamaci. Veškeré vytýkané nedostatky je nutné doložit fotografií, videonahrávkou, svědeckou výpovědí dalších účastníků zájezdu, od kterých si vezměte kontakt. K nápravě stanovte lhůtu a pokud bude cestovka či delegát nečinný, jste oprávněni si potřebná opatření zařídit sami a vzniklé náklady předložit cestovce k úhradě.

Co můžete nárokovat?

Můžete požadovat slevu a když je opravdu zle, tak i ukončení zájezdu a návrat domů. Sleva přichází v úvahu, když není možné vadu odstranit nebo na to už není čas. Vadu ovšem musíte vytknout bez zbytečného odkladu u delegáta, aby cestovka měla možnost vyřešit problém v přiměřené lhůtě už na místě. Podat písemnou reklamaci s nárokem na slev ale stačí až po návratu. Vaše právo na slevu se promlčí nejdříve za 2 roky a cestovka má na vyřízení 30 kalendářních dnů. Cestovní kancelář musí kompenzovat také újmu za narušení dovolené, která může vzniknout například podstatným zkrácením nebo úplným zmařením zájezdu. Jedná se o takzvanou ztrátu radosti z dovolené.