Prodávat vlastní nemovitost lze i prostřednictvím jedné, nebo i několika různých realitních kanceláří. V tom případě budete řešit otázku exkluzivity a zda se vyplatí uzavřít smlouvu o exkluzivitě s jednou realitkou, nebo raději využít služeb více společností.

Je exkluzivita výhodná pro zákazníka, nebo pro makléře?

Realitky nabízejí dvě varianty, a to buď sjednání samostatné smlouvy o exkluzivitě, nebo je exkluzivita sjednána jako doložka k uzavřené smlouvě. Makléři se to vyplatí, neboť má jistotu provize. Je tak motivován, aby se snažil o kvalitní nafocení nemovitosti a její maximální prezentaci. Klient nemůže po předem určené časové období svou nemovitost prodat jinde, aniž by nebyl sankcionován, ale na druhou stranu by měl získat lepší servis i vyšší cenu. Pokud tedy exkluzivitu nepodepíšete, může to makléře svádět k tomu, aby větší pozornost věnoval prodeji nemovitosti, u které exkluzivitu sjednal. Také se můžete setkat s tím, že realitka vás bude tlačit ke snížení vámi požadované ceny, aby mohla nemovitost co nejrychleji prodat a aby makléř dostal co nejdříve sjednanou provizi. Tento nesoulad zájmů sladí smlouva o exkluzivitě.

Můžete mít větší šanci při oslovení více realitek?

V praxi to funguje tak, že makléři realitek se rozhodně navzájem nekoordinují. Může se tak stát, že nemovitost bude inzerována za různé ceny. Potencionální zájemce pak pochopitelně zareaguje na nejnižší nabídku. Ničím neobvyklým také není, že se pokusí inzerát použít u konkureční realitky jako páku pro sjednání nižší ceny. To vše postihne nejvíce prodávajícího.

Dalším rizikem je, že inzeráty se mohou lišit nejen kupní cenou, ale i popisem nemovitosti. Dočte-li se zájemce v několika různých inzerátech o téže nemovitosti vždy něco jiného, může to oslabit jeho důvěru.

Na jak dlouho uzavřít exkluzivitu?

Můžete zvolit i jen pár týdnů či měsíců a během nich se přesvědčit, zda je makléř dostatečně aktivní. Po uplynutí lhůty můžete exkluzivitu udělit znovu, třeba i na delší období.

Co by měla smlouva nebo doložka o exkluzivitě obsahovat?

Především smluvní strany, specifikaci nemovitosti, která se má prodat a výši provize za zprostředkování prodeje. Zásadním bodem je doba, na kterou exkluzivitu realitce poskytujete. Ověřte si, aby provize nebyla nepřiměřeně vysoká. Také se vyplatí si sjednat, co makléř udělá pro úspěšný prodej. Ohlídejte si, aby ve smlouvě nebyla klauzule tom, že v případě neúspěchu s prodejem uhradíte realitce náklady na propagaci. Důležité jsou také dobře ošetřené podmínky odstoupení od smlouvy.