Hledáte výhodnou půjčku, která vám pomůže v rozvoji podnikání? Mezi nejkvalitnější úvěrové produkty bezesporu patří také podnikatelský úvěr KB. Komerční banka má v portfoliu hned několik typů půjček a my vám představíme ten nejžádanější – Profi úvěr.

Pro koho je Profi úvěr určený?

Podnikatelský úvěr KB je určen pro právnické a fyzické osoby podnikatele a klienty, kteří mají oprávnění k podnikání v České republice a mají zde daňovou povinnost. Délka splatnosti je volitelná a na základě vlastního uvážení a potřeb sami zvolíte, jestli sáhnete po krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé variantě (1, 5 a 7 let). V případě revolvingového úvěru jde vždy o krátkodobou půjčku.

K čemu lze podnikatelská půjčka využít?

Podnikatelský úvěr KB lze požít k financování oběžných prostředků, hmotného investičního majetku a provozních potřeb. Můžete ho čerpat převodem na vlastní účet (banka posléze ověří účelovost podle účetnictví) nebo na účet dodavatele (po předložení dokladů). Financování investičních potřeb probíhá vždy na základě předložených dokladů. Čerpání půjčky může být jednorázové, postupné nebo opakované (revolvingový úvěr).

Forma zajištění a nezbytnosti

Profi úvěr je zajištěn avalem na krycí blankosměnce a v případě, že částka přesáhne hranici 2 milionů, pak standardními zajišťovacími prostředky (ručení, zástava movité nebo nemovité věci či pohledávky). K vyřízení budete potřebovat:

  • žádost o úvěr
  • účetní závěrku za poslední dvě období
  • kopii přiznání k dani z příjmu
  • doklady k zajištění
  • 3 měsíční výpisy z běžného účtu

Proč je podnikatelský úvěr od KB správnou volbou?

Mezi největší výhody podnikatelské půjčky od Komerční banky patří výrazně zkrácený a zjednodušený schvalovací proces, široké možnosti financování a v neposlední řadě i samotná skutečnost, že jde o úvěrový produkt na míru malým a středním podnikům.