Proč nezapomínat na aktualizace pojistek

Šetřit na pojištění nemovitosti a odkládat aktualizaci pojistky se vám nemusí vyplatit. Pokud se pojistíte na určitou částku, můžete být v případě pojistné události notně zklamáni, že nedostanete od pojišťovny částku podle svých představ. Odborníci doporučují aktualizovat pojistné smlouvy tak, aby výše pojistného plnění odpovídala cenám, za které se dnes byty či domy prodávají i cenám stavebních prací a materiálu, za které se rodinné domy stavějí.

Jak je to s povinnostmi pojišťoven a klientů

Pojišťovna nemá povinnost upozorňovat svého klienta na to, že jeho nemovitost je podpojištěna z hlediska aktuálních cen na trhu. Tuto povinnost má naopak klient, který musí bezodkladně pojistiteli sdělit veškeré změny pojištěného rizika. Tedy o zvýšení hodnoty pojištěného majetku například rekonstrukcí či nárůstem cen stavebních prací či materiálu.

Co je podpojištění?

V praxi to znamená, že výše pojistného plnění v případě pojistné události neodpovídá vlastní hodnotě předmětu pojištění.

Rozdílné posuzování ceny

Rozhodnete-li se aktualizovat svou pojistnou smlouvu, počítejte s tím, že pojišťovna může vidět hodnotu vaší nemovitosti jinak než vy. Hodnotu nemovitosti neurčuje její cena na realitním trhu, ale stavební hodnota nemovitosti. Pokud je rozpor mezi doporučenou pojistnou částkou a přáním klienta, rozhoduje přání klienta, který se odpovědný za určení hodnoty pojištěného majetku. Zároveň platí, že klient musí vždy popravdě uvést, v jakém technickém stavu je daná nemovitost, a to včetně případných nedostatků. Ty musí klient doložit fotodokumentací. Teprve pak může pojišťovna posoudit, zda a na kolik nemovitost pojistí.

Jak aktualizovat

Aktualizace pojistky není žádná věda. Smlouvy i jejich změny dnes dokonce ani není potřeba osobně podepisovat nebo smlouvu s podpisem skenovat a posílat pojišťovně. Pojistné podmínky lze dohodnout po telefonu, návrh smlouvy je zaslán elektronicky a smlouva nabývá platnost dnem úhrady pojistného. Nemáte-li chuť nebo čas sledovat vývoj cen na realitním trhu a smlouvu průběžně aktualizovat, můžete využít tzv. indexaci pojištění. Ta by měla udržet pojistnou ochranu nemovitosti v odpovídající výši. Jedná se o matematický výpočet, který v současné době automaticky navýší pojistné plnění s ohledem na vývoj cen v předchozím roce.