Pojištění právní ochrany slouží k pokrytí nákladů právních zástupců a advokátů. Bez jejich pomoci nemá běžný občan šanci řešit složitější právní spory. V některých případech se služby právních zástupců mohou vyšplhat na horentní sumy. A právě pro tyto situace je dobré mít uzavřené pojištění právní ochrany.

Rozsah krytí

Sice jde o pojištění, nekryje škody pro případ újmy na majetku, nebo škody námi způsobené někomu jinému. Uhradí náklady na soudní výlohy (soudní poplatky, výdaje na advokáta, znalecké posudky atd.), na spory různého charakteru. Podle informací jedné pojišťovny, která tento produkt nabízí, tuto právní ochranu využívá stále více lidí. Z údajů České národní banky vyplývá, že pojištění právní ochrany se využívá v průměru 6x častěji než třeba odpovědnostní pojištění. Je to prostě trend dnešní doby, kdy životní události jsou čím dál složitější a dražší a nezřídka vyžadují právní řešení. I když lidé projevují o toto pojištění stále větší zájem, stále se neblížíme zemím západní Evropy, kde má pojištění právní ochrany asi 50 procent populace.

Komu se vyplatí?

Právní spor se může vetřít do života komukoliv, proto lze pojištění právní ochrany doporučit všem, kteří se v případě soudních tahanic nechtějí starat o finanční stránku věci. Vyplatí se také každému, kdo nemá známého právního zástupce či někoho, kdo by mu byl schopen fundovaně poradit. Každý si ovšem musí zvážit přínos tohoto pojištění a zda pro něj není důležitější například pojištění občanské odpovědnosti na limit aspoň 10 mil. Kč, pojistná ochrana vlastního majetku, života a zdraví. Tento typ pojištění také může být součástí pojištění domácnosti nebo jiných produktů.

Kdy se může hodit?

Například po dopravní nehodě s fatálními následky bude klient oprávněně nárokovat po protistraně náhradu újmy v řádu několika milionů korun. Klient, který má uzavřené pojištění právní ochrany, zaplatí pojistné a již neplatí žádná další procenta či poplatky z vysouzené částky za to, že mu právní zástupce pomohl nárok uplatnit a vymoci. Také se může stát, že budete řešit v zahraničí srážku s lyžařem-cizincem. V takovém případě je důležitá včasná a kvalitní právní rada. Budete mít právníky znalé místní řeči a práva k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.