Novela zákona o sociálních službách je schválena a čeká se již pouze na schválení v Senátě a podpis prezidenta. Pokud bude legislativní kolečko dokončeno, pomůže to rodinám s vícerčaty, a to od příštího roku, kdy by novela mohla být účinná.

 

Co je příspěvek na péči

Jednou z oblastí, které novela řeší, je příspěvek na péči, což je dávka určená nemocným a nemohoucím, kteří v důsledku vážného zdravotního stavu potřebují pomoc při zvládání každodenních činností. Z dávky od státu si pak mohou hradit péči ve specializovaném lůžkovém zařízení, ale i pomoc asistentů sociální služby nebo rodiny.

 

Rozhodování o příspěvku

O příspěvku rozhoduje úřad práce, pro který je ale určující zpráva od posudkového lékaře ČSSZ. Ten rozhodne o tvz. stupni závislosti. Novela řeší zvýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni závislosti – ze současných 13.200 na 19.200 Kč. Podmínkou ale je, že pomoc poskytuje osoba blízká, případně asistent sociální péče. Osoby umístěné v některém lůžkovém zařízení budou pobírat původní částku 13.200 korun.

 

Další změna

Novela zavádí kromě zvýšení příspěvku ještě prodloužení doby, po kterou může být člověk pobírající příspěvek hospitalizován, ani o dávku přijde. Aktuálně platí, že se příspěvek nevyplatí, je-li člověk v péči zdravotnického zařízení celý kalendářní měsíc. Nově by lhůta měla být dva po sobě jdoucí kalendářní měsíce.

Podpora rodin s vícerčaty

Vláda chce podpořit rodiče, kterým se narodí tři nebo víc dětí současně. Již nyní mohou rodiny s trojčaty a vícerčaty využít bezplatně pomoc pečovatelské služby. Pečovatelky rodičům uleví od domácích prací, přebalit nebo nakrmit dítě ale nesmějí. A právě to chce ministerstvo práce a sociálních věcí pomocí novely změnit, aby pečovatelská služba mohla nově zajišťovat i přímou péči o děti.

Pečovatelská služba by měla být i nadále bezplatná a pomoc pečovatelek můžou rodiče využít nejdéle do čtyř let věku dětí. Službu poskytují registrovaní poskytovatelé sociálních služeb.