Mezi dávky státní sociální podpory patří také příspěvek na bydlení, který slouží na úhradu výdajů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Nejedná se o automatický nárok, ale je třeba splňovat některé podmínky.

Základní podmínky

Především musíte mít trvalé bydliště v domě nebo v bytě, na který příspěvek požadujete. Nerozhoduje, zda se jedná o nemovitost v osobním vlastnictví, družstevní byt či pouze o podnájem. Po finanční stránce je podmínkou, že součin rozhodného příjmu rodiny nebo jednotlivce a koeficientu 0,30 (resp. 0,35) nesmí být vyšší než normativní náklady na bydlení. Jednoduše řečeno to znamená, že na příspěvek na bydlení budete mít nárok v případě, že vaše měsíční výdaje na bydlení přesáhnou 30% vašich měsíčních příjmů. V Praze platí až 35%.

Co se do výdajů na bydlení počítá?

Příjmy jednotlivce nebo všech členů rodiny, kteří mají v bytě trvalý pobyt. Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí předcházející tomu, ve kterém o příspěvek žádáte. Vedle nájemného se započítávají i náklady za energie, za výtah a úklid společných prostor. Do příjmu se nepočítá jen výdělek, ale třeba i sociální dávky (příspěvek na dítě či rodičovský příspěvek.)

Kde žádat o příspěvek na bydlení?

Prostřednictvím tiskopisu na úřadu práce. Doložit musíte příjmy i výdaje, na základě čehož musíte vyplnit doklad o výši nákladů na bydlení. Další je doklad o výši čtvrtletního příjmu. Vše je nutné prokázat např. fakturami, výpisy z účtu nebo nájemní smlouvou.

Výše příspěvku – kolik se doplácí?

Každá žádost je individuální, a proto nelze stanovit jednotnou sumu. Hlavní je to, že se přiznaná suma rovná rozdílu mezi normativními náklady na bydlení a mezi příjmem domácnosti, který se nejprve násobí koeficientem 0,30 nebo 0,35.

Vychází se z tabulek, ve kterých jsou stanoveny měsíční náklady na bydlení v rámci velikosti obce, jejího počtu obyvatel a počtu osob v rodině. Pro rok 2018 vypadá výše nákladů takto:

  • 1 osoba v rodině – 1 988 Kč

  • 2 osoby v rodině – 2 721 Kč

  • 3 osoby v rodině – 3 558 Kč

  • 4 osoby v rodině a více – 4 291 Kč.