Někteří spotřebitelé nakupující na internetu spoléhají na výhodu, že zboží mohou vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od jeho převzetí. Ovšem netuší, že v některých případech zboží vrátit nelze. Proto je dobré vědět, o jaké zboží se jedná.

 

Zboží, které nelze opětovně prodat

Odstoupit od smlouvy na dodávku rozhodně nemůžete u zboží upraveného na míru nebo u hygienických potřeb prodávaných v zataveném obalu, který byl rozbalen.

Dále nelze vrátit ani produkty podléhající rychlé zkáze, mezi které patří například potraviny nebo květiny.

Všechny tyto produkty pojí společný jmenovatel, a sice nemožnost opětovného prodeje. Zákon tak poskytuje ochranu podnikatelům před lehkovážným chováním spotřebitelů, kteří si svůj nákup předem dobře nepromysleli.

 

Ochrana autorských práv

Vrátit nelze ani CD a DV s hudbou, filmy nebo počítačovým softwarem, je-li porušen jejich původní obal. V tomto případě není důvodem neprodejnost, ale ochrana autorských práv. Stejně tak nelze poslat zpět ani časopisy, které jste si už přečetli.

 

Poškozené zboží

Pokud objednané zboží nedopatřením poškodíte, není to překážka pro jeho vrácení, ovšem obchodník má právo snížit kupní cenu. Spotřebitel totiž podle zákona odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, když s ním nakládal nad míru nezbytnou k vyzkoušení jeho vlastností.

 

Převzetí zboží

S uzavřením smlouvy „na dálku“ se pojí povinnost kupujícího nejen za zboží zaplatit, ale také jej převzít. Nezaplatí-li kupující včas, může mu prodávající účtovat úroky z prodlení, případně i pokutu. Za uschování nevyzvednutého zboží je prodávající oprávněn požadovat skladné. Odstoupení od smlouvy musí spotřebitel učinit jasným a srozumitelným projevem vůle. Mlčení a nečinnost se za odstoupení od smlouvy považovat nedají. Odstoupit lze i telefonicky, ovšem prokazovat takový úkon bude obtížné, pokud si hovor nenahrajete. Lepší je zvolit e-mail a nejlépe využít poštovních služeb.