V souvislosti s pokračujícím technologickým pokrokem a automatizací výroby je na místě otázka, zde budeme v brzké budoucnosti chodit do práce méně. Zda skončí 40-ti hodinový pracovní týden, jak jsem na něj zvyklí a pracovní týden bude mít jen 4 pracovní dny, nebo budeme pracovat pouze 6 hodin denně za stejné nebo i větší peníze?

Osm hodin denně v práci od pondělí do pátku je obvyklý režim většiny lidí. V minulosti tomu tak ale vždy nebylo, klasický pracovní týden vznikl zhruba před sto lety. Do té doby se pracovalo běžně 14 hodin denně a bez přestávky na víkendový odpočinek. Teprve začátkem 20. století se začala pracovní doba zkracovat díky vznikající právní regulaci a činností odborů. Nynější 40 hodinový pracovní týden byl zaveden v polovině 20. století.

Kolik práce potřebuje ekonomika 21. století?

Svět učinil v posledních desetiletích značný posun od industrializované ekonomiky ke znalostní a informační ekonomice. Spoustu mechanické a fyzické práce převzaly stroje a automatická výroba. Hlavním cílem a hodnotou lidské práce je spíše něco vymyslet. Tahounem ekonomiky jsou dnes služby a především technologický pokrok, který je dán kreativitou a individuálním myšlením. Proto je možná na čase změnit i vnější nastavení práce a skončit s přežitou klasickou pracovní dobou.

Díky technologiím už není práce vázána jen na jedno místo. Stále více se prosazuje práce z domova, na cestách nebo kdykoliv během dne a odkudkoliv. Je to možné díky internetu a moderním komunikačním prostředkům. Výjimkou není, že si zaměstnanci sami organizují pracovní dobu, takže klasické od 9 do 17 a pět dní v týdnu už přestává platit.

Od 40 hodinového k 15 hodinovému?

Připomeňme, že i přechod ke 40 hodinové pracovní době před sto lety se jevil jako příliš nákladný a dlouhodobě neudržitelný. Bouřili se proti tomu hlavně zaměstnavatelé, kteří v tom viděli snížení výroby a ohrožení svých zisků. Postupně se však v průběhu 1. poloviny 20. století stal 40 hodinový pracovní týden určitým standardem. Jak dlouho ještě potrvá toto současné nastavení pracovního týdne? Současní ekonomové argumentují, že kratší pracovní doba zlepší nejen kvalitu života jednotlivců, ale také bude znamenat efektivnější a ekologičtější ekonomiku.