Víte, že do černého odběru elektrického proudu můžete spadnout i bez vlastního zavinění? Může to způsobit třeba i technická závada na měřidle, které bude spotřebované kilowatthodiny počítat ve váš prospěch. Pokud by se vám to stalo, bude vám hrozit pokuta v řádech tisíců korun na neoprávněný odběr energií.

Další možnosti neoprávněného odběru

Například, když odebíráte energii bez uzavřené smlouvy nebo když za odběr opakovaně neplatíte. Také může dojít k poškození hodin nebo plomby na hodinách. Přitom není rozhodující, jestli jste škodu způsobili vy. Nesete totiž odpovědnost za černý odběr i v případě, že jste sami poškození hodin nezpůsobili. Proto se doporučuje stav měřícího zařízení umístěného například na chodbě bytového domu, nebo na vzdálenějším místě od vaši rekreační chalupy, pravidelně kontrolovat a hlásit případné závady distributorovi energie.

Včas uzavřete novou smlouvu

K neoprávněnému odběru může dojít také ve chvíli, kdy zkrachuje váš dodavatel, a vy si ve vymezené lhůtě nenajdete nového. Do černého odběru tak můžete spadnout nevědomky. V praxi se totiž stává, že Energetický regulační úřad odebere některému dodavateli licenci umožňující prodávat elektřinu nebo plyn. Zákazník sice o energii nepřijde, neboť může půl roku využívat dodávku od dodavatele poslední instance. A právě s tím se pojí riziko černého odběru.

Dodavatel poslední instance

Ten je dán distribučním územím, ve kterém se odběrné místo nachází. V elektroenergetice jím mohou být společnosti ČEZ prodej, E.ON Energie a Pražská energetika, v plynárenství pak společnosti E.ON Energie, innogy Energie a Pražská plynárenská.

Během šestiměsíční lhůty by si zákazník měl vybrat nového dodavatele, nebo podepsat řádnou smlouvu s dodavatelem poslední instance. Změna dodavatele je zdarma a trvá asi deset pracovních dní.

Doplatky a pokuty za černý odběr

Pokud spadnete do černého odběru třeba i omylem, zákon je neúprosný a dodavatel po vás bude požadovat úhradu odebrané energie plus náklady na zjišťování černého odběru a výjezdní kontroly měřícího zařízení. Nelze-li skutečnou výši škody objektivně zjistit, pak se náhrada stanoví dohodou nebo podle vyhlášky, určující náhradní výpočet.