Drony se pomalu ale jistě stávají fenoménem, který se používá nejen k profesionálním či komerčním účelům, ale i pro zábavu. Přestože mohou způsobit i statisícové škody, je s podivem, jejich pojištění nabízí jen několik pojišťoven. Tato bezpilotní letadélka patří k vybavení armády a policie, slouží k pořizování zajímavých záběrů, k doručování zásilek, k průzkumu obtížně přístupného terénu a k dalším činnostem. Neopatrné zacházení může způsobit škodu na majetku i zdraví přihlížejících.

Pojištění dronu

Majitel dronu si může sjednat dva základní typy pojištění:

 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem bezpilotních letadel

 • havarijní pojištění

První typ, který je obdobou povinného ručení u aut, kryje škody způsobené třetím stranám, havarijní pojištění kryje škody vzniklé na vlastním dronu.

Povinné ručení

Ze zákona si jej musíte sjednat, jestliže využíváte dron k výdělečným, experimentálním či výzkumným účelům. Rekreačně sportovní typy dronů jej mají povinné jen na veřejných vystoupeních, nebo když jejich hmotnost přesahuje 20 kg. Povinné ručení kryje:

 • škodu na majetku

 • újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením + související nemajetkovou újmu

 • následnou finanční újmu

Havarijní pojištění

Hlavním kritériem pro výpočet pojistného u tohoto nepovinného typu pojištění je cena dronu. V jeho rámci si můžete sjednat ochranu proti havárii, krádeži, vandalismu, požáru a přírodním živlům. Sjednává se se spoluúčastí 10, 20 nebo 30 procent.

Co ke sjednání pojištění potřebujete

Pojišťovna bude vyžadovat doložení informací o vašem dronu, a to zpravidla:

 • pořizovací cenu

 • popis výbavy

 • datum pořízení

 • vzletovou hmotnost

 • účel používání

 • územní rozsah pojištění

Pojišťovny poskytující pojištění dronů

Zatím toto pojištění poskytují pouze pojišťovny Allianz, ČSOB pojišťovna, Generali Česká pojišťovna a ERV Evropská pojišťovna. Kooperativa v případě potřeby toto pojištění řeší prostřednictvím svých partnerů.