Předmanželskou smlouvu lze podepsat nejen před uzavřením sňatku, ale také během manželství. Tuto možnost využívají Češi stále častěji, o čemž svědčí téměř 11 tisíc předmanželských smluv podepsaných v roce 2019. Oproti předchozím rokům je to mnohem více. Manželské a předmanželské smlouvy nejsou již jen výsadou mladé generace. Pro smlouvu si k notářům chodí i rozvedení lidé, kteří nemají dobrou zkušenost s vypořádáním majetku při rozpadu předchozího svazku. Chtějí se takové situace vyvarovat, případně zajistit majetek pro děti z předchozího vztahu.

Co je manželská a předmanželská smlouva

Touto smlouvou je možné upravit majetkové poměry manželů nejen pro případ rozvodu, ale i smrti.

Umožňuje nastávajícím i stávajícím manželům upravit své majetkové poměry jinak, než jak stanoví zákon. Zákonný manželský majetkový režim tak lze změnit na režim smluvený. Smlouva tak předběžně řeší majetkové poměry pro případ rozvodu či úmrtí jednoho z partnerů. Lze ji podepsat pouze u notáře a jejím předmětem nemůže být nic jiného, než majetek a majetkové vztahy. Pokud je smlouva podepsána před uzavřením manželství, je nutné po svatbě předložit příslušnému notáři oddací list.

Hlavní důvody uzavírání předmanželských smluv

Nejčastěji se tyto smlouvy sepisují kvůli ochraně před odpovědností za dluhy svého protějšku. A to jak před těmi, o kterých již partneři vědí, tak před těmi, které teprve mohou vzniknout. Smlouvou se určí, že po svatbě nevznikne žádné společné jmění, takže nehrozí, že by exekutor kvůli neuhrazenému dluhu partnera zabavil majetek i tomu z manželů, který dluh nezpůsobil. Podle rozhodnutí Ústavního soudu ČR, manželská smlouva nedlužícího partnera ochrání.

Další důvody

Často je to snaha uspořádat vše tak, aby v případě smrti nedošlo k vážným životním situacím pozůstalých a majetkovým rozepřím. Majetek podle smlouvy pak buďto je nebo není součástí dědického řízení. Již sezdaní manželé smlouvu také podepisují v případech, kdy jeden z nich začíná podnikat a nechce riskovat, že na případný krach doplatí rodina, zejména jeho děti. Manželská smlouva totiž jasně stanoví, která část majetku připadá kterému z manželů v případě rozvodu. Je tedy nadřazena zákonnému režimu společného jmění manželů.