K nejrozšířenějším pojištěním patří pojištění domácnosti a nemovitosti. U pojištění nemovitosti je důležité pojistit se proti silnému větru, jelikož k tomuto riziku dochází v poslední době poměrně často. Má to ale háček v tom, že pojišťovny vám zaplatí, když vítr foukal rychlostí aspoň 75 km/hod. Přitom silný vítr způsobil škody na domech či autech za stovky milionů korun.

Co je dobré vědět?

Když vám spadlý strom zničí střechu, musíte mít pojištění nemovitosti. Pokud by však větev z toho stromu propadla střešním oknem a rozbije televizi, musí mít navíc ještě pojištění domácnosti. A když vám spadne strom na auto, nebo vám vozidlo poničí kroupy, musíte mít havarijní pojištění, nebo alespoň připojištění na živly k povinnému ručení.

Škody vzniklé z vichřice

V současnosti definují pojišťovny škody způsobené přírodními živly jako škody způsobené z vichřice. Standardem je, že za vichřici považuje jenom vítr s rychlostí 20,8 metru za sekundu, což je cca nad 75 km/hod. Pokud tedy škoda vznikne při větru nižší síly, nejde o živel a pojišťovna nic neplatí.

Připojištění

Povinné ručení u auta slouží ke krytí škod, které si způsobíte sami. Pokud nechcete havarijní pojištění, můžete si k povinnému ručení dokoupit připojištění na přírodní živly. Ovšem pozor, neboť většina z nich je pouze na limit, například 50 nebo 100 tisíc. Pokud například spadne strom na vaše auto a škoda přesáhne limit, budete velkou část platit ze svého. Proto neuzavírejte připojištění vozu s limitem, ale chtějte pojištění na obvyklou cenu. Pozor také na omezenou územní platnost. Trvejte na územní platnosti neomezené na Česko, ať už jde o živly, krádež nebo vandalismus.

A co dělat po nahlášení škody pojišťovně?

Při škodné události je následně třeba zabránit vzniku dalších škod. Tedy zabezpečit majetek před dalším poškozením. Například při poškození střechy je nutné co možná nejdříve střechu zakrýt provizorně, aby nebyl poškozen interiér případným deštěm. Taková škoda by už nebyla škodou vzniklou při živelné pohromě, na kterou se pojištění vztahuje.