Od roku 2020 budou mít všichni majitelé psů povinnost, nechat svého miláčka očipovat. Pokud se při kontrole zjistí, že pes čip nemá, bude majiteli hrozit pokuta. Tuto povinnost zavedla novela zákona č. 302/2017 Sb., která vstoupí v platnost 1.1.2020 a určuje, že musí být všichni psi na území ČR označeni mikročipem. Očkování proti vzteklině a mikročip má v rámci zákona spojitost. V roce 2020 bude možné naočkovat psa proti vzteklině, i když nebude očipován. Pokud ale kontrola, kterou může provést Státní veterinární správa, zjistí, že pes nemá čip, bude se na očkování nahlížet jako na neplatné.

K čemu mikročip u psa slouží?

Mikročip má velikost a tvar podobný zrnku rýže a aplikovat jej mohou veterinární lékaři. Aplikuje se sterilně speciální jehlou pod kůži psa, zpravidla na horní část krku. Slouží pouze jako nosič informací, ale vysledovat lokaci psa díky čipu nejde. Lze však díky němu identifikovat psa a zjistit jeho majitele. Pokud se pes zaběhne a je nalezen, je tak větší šance, že se ke svému majiteli vrátí. Také se snáze zjistí, kdo je zodpovědný za škodu, kterou mohl pes případně způsobit.

Jak to bylo doposud?

Čipování až dosud nebylo povinné vyjma zvířat, která cestovala do zahraničí. Novela zákona vznikla především kvůli ochraně zvířat a v rámci boje proti množírnám. Snáze tak půjde kontrolovat chovy a pravidla týkající se počtu držených zvířat, vakcinace a postihovat chovatele za týrání. Také bude také možné lépe monitorovat prodej psů.

Cena mikročipu a jeho registrace

Pořizovací cena čipu se pohybuje v rozmezí 120 až 450 Kč v závislosti na typu. K tomu připočtěte veterinární poplatek za aplikaci, který je u veterinářů různý.

Novela neukládá žádnou povinnost mikročip registrovat. Existuje několik typů registrů pro čipovaná zvířata a jejich majitele. Nejvyužívanější je v tuzemsku Národní registr majitelů zvířat, kde je registrace pro mikročipy Datamars s českým národním kódem zdarma.