Častým nešvarem jsou zaplevelené pozemky, které se stát chystá pokutovat. Nejvíce vadí invazivní rostliny jako je například bolševník. Vlastník takto neudržovaného pozemku může dostat pokutu, ale také příspěvek na likvidaci plevelů. Úřadům vadí opuštěné domy obklopené zarostlými pozemky, na kterých bují nepůvodní invazivní rostliny a plevely. Novela zákona, který čeká na své schválení ve Sněmovně by měla umožnit orgánům ochrany přírody a krajiny lépe zakročit proti škodlivým invazivním druhům.

Bolševník

Tato nepůvodní rostlina, která do Česka doputovala z Kavkazu, je na první pohled zcela neškodná. Zpočátku si ji někteří zahrádkáři dokonce pěstovali jako okrasnou rostlinu. V tuzemsku rostou hlavně dva druhy, a to bolševník obecný a velkolepý, který je označován jako invazivní. Dorůstá výšky až 3 m a rychle se šíří. Problém je v tom, že omezuje růst jiných rostlin, a hlavně je škodlivý pro zvířata i lidi. Jeho šťáva totiž způsobuje poleptání pokožky. Evropská unie vydala černou listinu, na které kromě bolševníku figurují i další rostliny. Členské státy si mohou tento seznam doplnit i o další druhy invazivních rostlin nebo živočichů. České ministerstvo životního prostředí této možnosti nevyužilo, jelikož unijní seznam tuzemským potřebám vyhovuje.

Jaký bude postup

Pokud na vašem pozemku poroste některý z invazivních druhů plevele, úřady vás nejprve vyzvou k nápravě například posekáním. Nápravu může provést majitel, nájemce či pachtýř sám, nebo tak učinit ve spolupráci s orgány ochrany přírody. Na provedení nápravy bude možné získat finanční příspěvek. Jestliže ale člověk nekoná a ani se na ničem nedohodne, může orgán ochrany přírody provést opatření sám. V takovém případě sice nehrozí majiteli pozemku pokuty, ovšem může mu být předložen účet za odstranění plevele.

Kdy bude hrozit pokuta?

Pokuta bude hrozit v případě, kdy majitel bude invazivní rostliny na svém pozemku vysazovat. Jednotlivec může zaplatit až 100 tisíc korun, firma až dva miliony korun. Úřady budou moci pokutovat i jednotlivce či firmy, které by invazivní rostliny prodávali. Může se to týkat i některých květin, jako je například tukozelka vodní hyacint. Ta zdobí vodní jezírka, ale z vody bere kyslík, který pak chybí rybám.