Každý pojištěnec, který překročí tzv. ochranný limit doplatků za léky, obdrží od své  zdravotní pojišťovny částku odpovídající přeplatku. Pojišťovny vždy po skončení každého čtvrtletí provádějí vyúčtování a vracejí lidem desítky miliónů korun. Aby se pojištěnci nedostali do finančních potíží v důsledku doplatků u léků předepsaných lékaři, stanovilo ministerstvo zdravotnictví roční ochranný limit pro jednotlivé skupiny pojištěnců. Od 1.1.2018 došlo ke jeho aktualizaci, takže pro děti do 18 let a pro seniory od 65 do 70 let je to nyní 1000 Kč a pro seniory starší 70 let dokonce 500 Kč. Pro pojištěnce ve věku 18-65 let zůstal limit ve výši 5000 Kč.

 

Vracení přeplatků

Pokud pacient ochranný limit překročí, zdravotní pojišťovna mu přeplatek vrátí do 60 dnů po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí. Navíc pojišťovny zpracovávají  v průběhu října tzv. dodatečné vyúčtování za předchozí rok. Lékárny musí zdravotním pojišťovnám hlásit veškeré započítatelné doplatky vybrané od pacientů.

Pacient se tedy nemusí starat o to, zda překročil limit a vznikl mu nárok na vrácení přeplatku, jelikož pojišťovny to za každého pojištěnce sledují samy a přeplatky vracejí automaticky.

 

Všechny doplatky se do limitů nezapočítávají

Podle zákona se započítávají pouze tzv. započítatelné doplatky. Pokud lékař například předepíše lék, u kterého musí pacient doplatit například 100 korun, ale na trhu bude jiný lék se stejnou účinnou látkou a shodným způsobem podávání s doplatkem 10 korun, pak se do limitu započítá pouze 10 korun.

 

Nižší limity, výrazně vyšší přeplatky

V důsledku výrazného snížení výše ochranných limitů, zaznamenávají všechny zdravotní pojišťovny enormní nárůst jak v počtu pojištěnců, kterým za 1. čtvrtletí letošního roku vrací  přeplatky, tak ve výši vracených částek. Pro názornost byly například Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví vráceny doplatky ve výši tří milionů korun 6697 klientům, zatímco v loňském 1. čtvrtletí to bylo 217 tisíc Kč celkem 115 lidem. Ostatní zdravotní pojišťovny jsou na tom podobně.