Sebevražda je důsledkem, tedy extrémně krajním řešením svízelné životní situace, ze které daná osoba nevidí jiné východisko, než si dobrovolně vzít život. Příčiny sebevražd jsou různorodé a jen málokdo najde odvahu k tomuto činu. Pojišťovny v rámci životního pojištění ale umí pracovat i se sebevraždou. Toto riziko je součástí životního pojištění.

 

Pojištění sebevraždy

Z laického pohledu si normální člověk sám na život nesáhne. Pokud tedy někdo spáchal sebevraždu, většinou se na něj pohlíží, že „nebyl normální“, tedy byl psychicky nemocný. A na nemoc se plní, takže i na riziko sebevraždy se plní. Nabízí to téměř každá životní pojišťovna, ovšem pro riziko sebevraždy si stanovují několikaměsíční čekací dobu. Snaží se tak předejít pojistným podvodům, kdy se někdo záměrně pojistí s cílem svým skonem vyřešit finanční problémy a následným pojistným plněním finančně zajistit třeba svou rodinu. Tento úmysl v praxi nefunguje a k plnění následkem sebevraždy by došlo až po uplynutí mnohaměsíční čekací doby. Je totiž předpoklad, že během čekací doby si dotyčný svůj zoufalý čin rozmyslí, protože se mezi tím mohou věci změnit k lepšímu.

 

Pojištění na HIV/AIDS

V případě vážných nemocí existuje:

  1. obecné pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin
  2. pojištění závažných onemocnění.

Ve druhém případě jsou vážné výluky, kdy se pojistného plnění nedočkáte. Především nakazíte-li se virem HIV při sexu nebo v důsledku užívání drog (typicky injekční jehlou).

Plnění pojišťoven na virus HIV přesto existuje, ale má velice úzká omezení. Když virus získáte jinak, plnění proběhne, ovšem záleží na pojišťovně. Některé plní jen při onemocnění vlivem krevní transfúze. Jiné plní i v případě, že vás někdo fyzicky napadne, zraní a následně nakazí. Plní se také při nakažení při výkonu povolání, ale jen za určitých podmínek.

 

Pojistné podmínky

Před podepsáním pojistné smlouvy o životním pojištění je třeba podrobně prostudovat pojistné podmínky. Výluky, omezení a podmínky při plnění u rizika sebevraždy a nákazy virem HIV jsou jasně stanoveny. Často jde jen o slovíčka, ale při pojistné události nakonec pojistné plnění buď je, nebo není.