Na konci března tohoto roku bylo v ČR evidováno 17 736 ekonomických subjektů, které nesprávně odváděly DPH. Z tohoto celkového počtu bylo 7932 nespolehlivých plátců DPH a 9 804 nespolehlivých osob. Tyto počty tak dosáhly svého historického rekordu. O tom, jak přibývá počet nespolehlivých plátců, svědčí meziroční nárůst 36 procent. Počet nespolehlivých plátců DPH se na konci roku 2017 sice začal snižovat, ovšem počty nespolehlivých osob, což jsou firmy, které se po zrušen registrace DPH přesunuly do této kategorie, přibývají velmi rychlým tempem.

Živnostníci jsou zodpovědnější než s.r.o.

Živnostníci jsou v České republice sice nejpočetnější právní formou podnikání, ovšem mnohem výrazněji je nespolehlivých subjektů mezi společnostmi s ručením omezeným. Týká se to celkem 13 788 společností s ručením omezeným a 2 603 živnostníků.

Některé subjekty své tržby neuvádějí či nevykazují

Ty jsou podle hodnocení Českého statistického úřadu největší skupinou nespolehlivých subjektů s podílem 48 procent. Další skupinou v pořadí jsou pak společnosti s tržbami mezi jedním a deseti miliony korun. Ty tvoří podíl 20% z celkového počtu subjektů.

Jak je to v jednotlivých krajích ČR?

Největší počet nespolehlivých plátců DPH se nachází v okolí Prahy. Z celkového počtu má registrované sídlo 9 590 nespolehlivých plátců DPH v hlavním městě, což je podíl 54%. Druhým krajem v pořadí, který má neméně početnou skupinu nespolehlivých plátců, je Jihomoravský kraj. Zde je těchto nespolehlivých firem celkem 2 443, což představuje 14-ti procentní podíl. Třetím v tomto nelichotivém žebříčku je Středočeský kraj s 1 292 subjekty (podíl 7,8%). Ostatní kraje jsou na tom poznání lépe. Nejspolehlivější plátci DPH jsou v Pardubickém kraji (178 nespolehlivých) a na Vysočině (175 nespolehlivých subjektů). To znamená podíl Pardubického kraje pouhé jedno procento a Vysočiny 0,99%.